Jagiellonian University Repository

Symulacja dynamiki włosów w czasie rzeczywistym

pcg.skipToMenu

Symulacja dynamiki włosów w czasie rzeczywistym

Show full item record

dc.contributor.advisor Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.contributor.author Wątroba, Grzegorz pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:30:08Z
dc.date.available 2020-07-25T04:30:08Z
dc.date.submitted 2014-10-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199065
dc.language pol pl
dc.title Symulacja dynamiki włosów w czasie rzeczywistym pl
dc.title.alternative Real time hair dynamics simulation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy magisterskiej opisany został model symulujący dynamikę zachowania włosów w czasie rzeczywistym. Projekt został oparty na symulacji offline wykorzystującej model połączonych mas i sprężyn oraz zaimplementowany w języku C++ z użyciem technologii OpenMP, OpenCL i Nvidia CUDA. Warstwa graficzna została zaimplementowana przy użyciu bibliotek OpenGL. Pozwoliło to stworzyć interaktywne narzędzie możliwe do wykorzystania w grach wideo, prezentacjach multimedialnych czy jako program porównawczy różnych platform sprzętowych. Wykorzystanie programowania współbieżnego w obliczeniach, a w szczególności technologii GPU, znacznie przyspieszyło działanie symulacji. pl
dc.abstract.en Thesis describes model of real time hair dynamics simulation. Project was based on offline simulation using mass spring system and has been implemented in C++ programming language with OpenMP, OpenCL and Nvidia CUDA technology. Rendering layer has been implemented using OpenGL libraries. Model implementation led to creation of interactive tool, which can be used in video games, multimedia presentations or as benchmark tool for different hardware platforms. Usage of parallel programming in computation, especially GPU technology, led to accelerate simulation speed significantly. pl
dc.subject.pl OBLICZENIA RÓWNOLEGŁE, GRAFIKA KOMPUTEROWA, GPU, MODELOWANIE FIZYKI, SYMULACJE CZASU RZECZYWISTEGO pl
dc.subject.en PARALLEL COMPUTING, COMPUTER \nGRAPHICS, GPU, PHYSICS MODELLING, REAL TIME SIMULATIONS pl
dc.contributor.reviewer Białas, Piotr [SAP11015544] pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Paweł [SAP11014990] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90829-95704 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)