Jagiellonian University Repository

Edukacja muzealna w Polsce – nowe wyzwanie

pcg.skipToMenu

Edukacja muzealna w Polsce – nowe wyzwanie

Show full item record

dc.contributor.advisor Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.contributor.author Bartosik, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:28:11Z
dc.date.available 2020-07-25T04:28:11Z
dc.date.submitted 2014-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199034
dc.language pol pl
dc.title Edukacja muzealna w Polsce – nowe wyzwanie pl
dc.title.alternative Museum education in Poland - a new challenge pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przybliżenie tematu intensywnie rozwijającej się w dzisiejszym świecie edukacji muzealnej. Dokonano charakterystyki pojęcia muzeum, edukacji muzealnej oraz sposobów zarządzania programami edukacyjnymi w danych placówkach. Zjawisko edukacji muzealnej zostało zagłębione metodami: analizy materiału źródłowego, aktów prawnych, sondażu diagnostycznego (techniką ankiety) oraz obserwacji uczestniczącej. We wnioskach stwierdzono, że rozwój funkcji edukacji muzealnej w Polsce znacząco wzrasta. Odpowiednio wykorzystywana edukacja przynieść może muzeum , skupiającym się dotąd na ochronie i pielęgnowaniu przedmiotu działa sztuki, wiele korzyści, między innymi zrozumienie dla działań muzeum dążącego do ukazania wyjątkowego statusu tego dzieła. Edukacja muzealna powinna zatem stać się nieodłączną częścią funkcjonowania muzeów. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to familiarize the concept of museum education, which is an intensively developing field nowadays. The concepts of museum and museum education were analysed, as well as methods of educational programmes management in particular facilities. The following methods were used in order to explore the phenomenon of musem education: source material analysis, legal acts analysis, diagnostic opinion poll (via surveys) and participant observation. In the conclusive part of this thesis it is stated that the development of various functions of museum education is increasing significantly. Properly used, this method of education may provide museums, which until now have focused mainly on the protection and cultivation of artworks, with various benefits. Among others the appreciation for the museum's activities which are aiming at depicting the exceptional status of artworks. pl
dc.subject.pl EDUKACJA MUZEALNA pl
dc.subject.en MUSEUM EDUCATION pl
dc.contributor.reviewer Barańska, Katarzyna [SAP11018263] pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Emil [SAP11004446] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90791-167697 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)