Jagiellonian University Repository

"Wpływ myśli James'a Madisona na powstanie Konstytucji Stanów Zjednoczonych"

pcg.skipToMenu

"Wpływ myśli James'a Madisona na powstanie Konstytucji Stanów Zjednoczonych"

Show full item record

dc.contributor.advisor Chojnicka, Krystyna [SAP11007165] pl
dc.contributor.author Węcławowicz, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:25:28Z
dc.date.available 2020-07-25T04:25:28Z
dc.date.submitted 2014-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198991
dc.language pol pl
dc.title "Wpływ myśli James'a Madisona na powstanie Konstytucji Stanów Zjednoczonych" pl
dc.title.alternative James Madisons influence on the Constitution of the United States of America pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono wpływ pracy prawniczej oraz politycznej Jamesa Madisona na powstanie konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz karty praw. Niniejszej praca przede wszystkim prezentuje debatę Zgromadzenia Konstytucyjnej, analizę propozycji poszczególnych unormowań konstytucyjnych oraz konsensus jaki został osiągnięty. Główny nacisk w niniejszej pracy został położony na działalność Jamesa Madisona t.j. jak jego argumentacja oraz myśl polityczna faktycznie wpłynęły na konstrukcję ustroju oraz podstawowych konstytucyjnych przepisów. By w odpowiedni sposób zobrazować klimat polityczny Ameryki Północnej drugiej połowy XVIII wieku, w wybiórczy sposób przedstawiono historię kolonii amerykańskich oraz Stanów Zjednoczonych. Drobna część pracy została poświęcona James'owi Madisonowi w sposób biograficzny, by w kompleksowy sposób ukazać całokształt jego działalności politycznej. pl
dc.abstract.en The present thesis describes influence of James Madisons legal and political work on the creation of US Constitution and Bill of Rights. The basic of content is focused on (above all) the debate of the Constitutional Convention analazying different propositions of constitutional rules and the final outcome. The dominant accent was put on James Madisons work i.e. how his arguments and ideas really influenced the construction of the government and constitutional regulations. Seeking the true presentation of political climate in XVIII century North America, short part was expended for the history of colonies and the United States of America. Short part of this thesis presents James Madisons biography in order to present aggregate of his political activity. pl
dc.subject.pl Konstytucja Stanów Zjednoczonych, James Madison, karta praw, debata konstytucyjna pl
dc.subject.en US Constitution, James Madison, Bill of rights, constitutional debate pl
dc.contributor.reviewer Malczewski, Jacek [SAP11018818] pl
dc.contributor.reviewer Chojnicka, Krystyna [SAP11007165] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90744-84463 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)