Jagiellonian University Repository

Znaczenie sektora kultury i sektora kreatywnego a rozwój regionu – przypadek Katalonii

pcg.skipToMenu

Znaczenie sektora kultury i sektora kreatywnego a rozwój regionu – przypadek Katalonii

Show full item record

dc.contributor.advisor Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.author Krawczyk, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:24:17Z
dc.date.available 2020-07-25T04:24:17Z
dc.date.submitted 2014-10-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198972
dc.language pol pl
dc.title Znaczenie sektora kultury i sektora kreatywnego a rozwój regionu – przypadek Katalonii pl
dc.title.alternative The importance of the cultural and creative sector in terms of the development of the region - the case of Catalonia pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca opisuje związek pomiędzy rolą sektora kultury i sektora kreatywnego a rozwojem regionu Katalonia. SKK prężnie się rozwija; szybciej niż inne dziedziny gospodarki, dlatego może stać się znaczącym czynnikiem sprawczym rozwoju regionalnego, min. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i generowanie zysków gospodarczych. Przedmiotem badań uczyniono Katalonię po to, by zwrócić uwagę na nieograniczone możliwości potencjału tego sektora na konkretnym przykładzie. Katalońska kultura pobudza kreatywność, która z kolei prowadzi do innowacji i w efekcie stwarza szansę rozwoju. W oparciu o wybrany region sytuuje się te trzy elementy w ścisłym powiązaniu z rozwojem ekonomicznym. Celem udowodnienia słuszności zagadnienia przedstawiono różnorodne przykłady inicjatyw z kraju i z zagranicy, inicjatyw, które zostały podjęte w trosce o promocję katalońskiej kultury i kreatywności Katalończyków. Praca prezentuje analizę dotychczasowych danych statystycznych i wybranych strategii rozwojowych. Szerokie rozumienie pojęcia kultury oraz trudności z pomiarem kreatywności nakłoniły do pogłębionej refleksji oraz określiły kierunek nowych badań celem pogłębienia wiedzy i uzupełnienia danych zastanych. Biorąc pod uwagę cel niniejszej pracy, rozważania teoretyczne na temat zakresu sektora, przemysłów kultury i kreatywnych było co najmniej równe ważne jak ich zestawienie z zasobami statystycznymi. Założeniem pracy było udowodnienie, że kultura i kreatywność są szansą rozwoju dla znaczącego regionu Hiszpanii, tj. Katalonii. pl
dc.abstract.en This thesis investigates the links between the role of the cultural and creative sector and the regional development of Catalonia. The cultural and creative sector is recognized as a growing one that develops at a higher pace than the rest of the economy. The goal of this research was to pay more attention to both cultural and creative sector in Catalonia, because the capacities of these areas in that region are unlimited. Culture breeds creativity that consequently leads to innovation. This triad of words – culture, creativity and innovation - makes their combined impact very powerful, for instance it may play a crucial role in helping regions to attract investors, who can contribute to growth in the economy. This study may be useful to check whether culture or creativity may bring economic benefits in one of Spanish regions, which is supposed to be very significant. Previously mentioned research explores some examples of initiatives, which were undertaken at national and international level, to promote Catalan culture and creativity of Catalan people. This thesis focuses on the impacts on economic growth, presents statistical data and analyses some strategies and planning practices to criticize them in order to find new solutions. This case study illustrates the range of strategies for putting the ideas of both cultural and creative sector as well as the new difficulties that arise due to the financial crisis. It also provides recommendations for overcoming the challenges that are involved in the implementation of these strategies. pl
dc.subject.pl Sektor kultury i sektor kreatywny, przemysły kultury i przemysły kreatywne, miasto kreatywne, kreatywność, kultura Katalonii pl
dc.subject.en Sector cultural & sector creative, culture and creative industries, creative city, creativity, Catalan culture pl
dc.contributor.reviewer Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.reviewer Gajda, Kinga [SAP11019873] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90724-113169 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)