Jagiellonian University Repository

Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z województwa małopolskiego

pcg.skipToMenu

Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z województwa małopolskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Zombirt, Jolanta [SAP11018502] pl
dc.contributor.author Niechwiadowicz, Polina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:22:09Z
dc.date.available 2020-07-25T04:22:09Z
dc.date.submitted 2014-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198938
dc.language pol pl
dc.title Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z województwa małopolskiego pl
dc.title.alternative Supporting Innovation in Small and Medium Enterprises in Poland with Special Focus on Companies Located in Lesser Poland Voivodeship pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Innowacyjność to termin mający bezpośrednie przełożenie na konkurencyjność gospodarki na arenie międzynarodowej. Zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej zajmują czołowe miejsce w debacie na temat przyszłości Europy. Budżety pięcioletnich programów ramowych wspierających innowacyjność, badania i rozwój w Unii stale się powiększają. Zmieniają się również obszary tematyczne, w których wspierana jest innowacyjność: rośnie znaczenie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych; większy nacisk jest kładziony na wyzwania społeczne. Ranking innowacyjności gospodarek państw członkowskich jest istotnym punktem odniesienia w analizie ekonomicznej. Różnice rozwojowe między regionami są w dużej mierze związane z różnicami w podejściu do innowacyjności. Polska odziedziczyła po PRL głęboką lukę technologiczną. Tworzenie narodowego systemu innowacji miało ogromne znaczenie w kontekście rozwoju gospodarki kapitalistycznej i szybkiego powrotu Polski na rynek światowy. W ciągu 25 lat od przemiany systemowej w Polsce pojawiło się dużo ośrodków innowacji, parków technologicznych, inkubatorów, brokerów innowacji i wyspecjalizowanych funduszy. W kraju nie brakuje podaży instrumentów wsparcia innowacyjności. Polska posiada wysokiej jakości kapitał ludzki, jednak zbiurokratyzowana gospodarka, skomplikowane prawo i słabe otoczenie instytucjonalne podnoszą ryzyko i zniechęcają wielu potencjalnych kandydatów do realizacji przedsięwzięć innowacyjnych na jej terenie. Największą słabością w Polsce pozostaje niskie zaangażowanie sektora prywatnego w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Potrzebne jest również ciągłe dostosowywanie systemu edukacji i szkoleń do potrzeb rynku. Przejście Polski do grupy technologicznych liderów wymaga strategicznego myślenia i reform w wielu innych obszarach gospodarki i prawa. Rosnąca konkurencja w wymiarze globalnym spowodowała konieczność poszukiwania przewagi rynkowej na poziomie regionalnym. W tym celu w Małopolsce została przygotowana Regionalna Strategia Innowacji na lata 2014-2020, jak również zostały wybrane obszary inteligentnej specjalizacji regionalnej. Opinie i komentarze właścicieli i przedstawicieli małopolskich firm innowacyjnych stanowią niezbędne uzupełnienie wszystkich wniosków teoretycznych zaprezentowanych w niniejszej pracy. pl
dc.abstract.en The concept of innovation in economy is extremely important for the debate on the future of the European Union. The level of innovation defines the economy’s ability to compete in a global market. The budget of the EU’s framework programmes for research a technological development has been constantly growing. The role of information & communication technologies has also increased, as well as the role of fostering innovation to address social challenges. Those are the main priorities for supporting innovation, research and development in Europe. The Innovation Union Scoreboard is an important indicator used in the economic analysis. Developing innovation system in Poland Has been linked to the struggle against the post-communist burden. Poland possesses high quality human capital and a well-developed infrastructure, such as science parks, innovation centers and technology accelerators. However, low participation of private sector in fostering innovation remains a major problem. Bureaucracy, complicated tax legislation and weak institutional framework prevent potential investors from engaging in R&D businesses in the area on a large scale. Developing a smart specialization strategy and adopting the Regional Innovation Strategy document has been of prime importance in the development of knowledge economy in Lesser Poland Voivodeship. Some valuable insights provided by a few business practitioners operating in this region largely support the theoretical evidence presented in this paper. pl
dc.subject.pl innowacje w gospodarce, unijna polityka innowacyjna, badania i rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject.en innovation in economy, EU Innovation Policy, research & development, small & medium enterprises pl
dc.contributor.reviewer Pożarlik, Grzegorz [SAP11017263] pl
dc.contributor.reviewer Zombirt, Jolanta [SAP11018502] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90687-119679 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)