Jagiellonian University Repository

Wpływ rehabilitacji na powrót do pełnej funkcji kolana piłkarzy amatorów po uszkodzeniu ACL

pcg.skipToMenu

Wpływ rehabilitacji na powrót do pełnej funkcji kolana piłkarzy amatorów po uszkodzeniu ACL

Show full item record

dc.contributor.advisor Zyznawska, Joanna [SAP20002355] pl
dc.contributor.author Loraj, Marek pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:21:31Z
dc.date.available 2020-07-25T04:21:31Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198928
dc.language pol pl
dc.title Wpływ rehabilitacji na powrót do pełnej funkcji kolana piłkarzy amatorów po uszkodzeniu ACL pl
dc.title.alternative The influence of rehabilitation on the return to full function of knee in amateur football players after ACL injury pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Uraz więzadła krzyżowego przedniego jest najczęstszym urazem spośród wszystkich urazów stawu kolanowego równocześnie będąc jedną z najczęstszych i najgroźniejszych kontuzji u piłkarzy nożnych.Celem pracy było prześledzenie procesu usprawniania i powrót do gry piłkarzy grających w ligach amatorskich, którzy doznali uszkodzenia ACL w zależności od stopnia uszkodzenia, rodzaju zabiegu operacyjnego i czasu trwania postępowania rehabilitacyjnego.Badaniem objęto 60 piłkarzy w wieku 16-60 lat (z tym, że w momencie doznania urazu najstarszy zawodnik miał 48 lat), którzy doznali uszkodzenia ACL. Oceniano ilość treningów, miejsce wystąpienia kontuzji, rodzaj urazu ACL, sposób leczenia, zastosowane zabiegi rehabilitacyjne oraz efekty przeprowadzonego postępowania rehabilitacyjnego.Uzyskane wyniki potwierdziły wysoce statystyczną zależność pomiędzy możliwością powrotu do gry w piłkę nożną po doznanym urazie a wiekiem zawodników oraz, że wiek zawodników wpływał na osiągnięty przez nich w wyniku leczenia stopień sprawności. Udowodniono również, że osoby u których do rekonstrukcji zerwanego ścięgna użyto przeszczepu z mięśni ST i GR odczuwają mniejszy ból niż osoby po przeszczepie BPTB. pl
dc.abstract.en The anterior cruciate ligament tear is the most common of all knee joint injuries as well as one of the most frequent and severe football injuries. The aim of the study was to examine the process of recovery and return to play of football players who belong to an amateur league and suffered an ACL injury. The analysis was conducted in terms of the degree of injury, type of surgery and duration of rehabilitation. Sixty football players aged between 16 and 60 years who have suffered an ACL injury participated in the survey (the oldest player was 48 years old just as he suffered an injury). The number of training sessions, area where injury has occurred, type of an ACL tear, method of treatment, rehabilitation procedures and effects of conducted rehabilitation were evaluated.The results corroborated the existence of high statistical correlation between the possibility of the return to play after ACL injury and the age of football players, and that the age affected a level of physical activity achieved by them in the process of rehabilitation. It was also proved that patients whose torn tendon was reconstructed with the graft from the semitendinosus and gracilis muscles feel less pain than patients who underwent PTG. pl
dc.subject.pl uszkodzenie ACL, piłka nożna, przeszczep BPTB, fizjoterapia pl
dc.subject.en ACL injury, football, PTG, physiotherapy pl
dc.contributor.reviewer Gaździk, Tadeusz pl
dc.contributor.reviewer Zyznawska, Joanna [SAP20002355] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90677-167196 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)