Jagiellonian University Repository

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY FTT WOLBROM S.A.

pcg.skipToMenu

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY FTT WOLBROM S.A.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mesjasz, Czesław pl
dc.contributor.author Gęgotek, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:21:20Z
dc.date.available 2020-07-25T04:21:20Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198925
dc.language pol pl
dc.title ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY FTT WOLBROM S.A. pl
dc.title.alternative SUPPLY CHAIN ​​MANAGEMENT IN A COMPANY ON THE EXAMPLE OF FTT WOLBROM S.A. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie sposobu zarządzania łańcuchem dostaw na przykładzie Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy ma na celu wprowadzenie w zagadnienia związane z łańcuchem dostaw. Rozdział drugi poświęcony jest metodom zarządzania łańcuchem dostaw. Skupiono się w nim na charakterystyce systemu logistycznego badanego przedsiębiorstwa. Zawarto w nim krótką historię firmy, zakres działalności, strukturę oraz scharakteryzowano klientów oraz dostawców Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. Celem tego rozdziału było ukazanie, jak olbrzymią rolę w przedsiębiorstwie odgrywa obsługa logistyczna. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to present a method of managing the supply chain on the example Conveyor Belt Factory Wolbrom SA. The work consists of three chapters. In the first chapter the issues related to the supply chain are introduced. The second chapter is devoted to the methods of supply chain management. It focuses on the characteristics of enterprise logistics system. It includes a brief history of the company, business scope, structure and characterized clients and vendors Factory Conveyor Belt Wolbrom SA. The purpose of this chapter is to show the importance of logistic in the Company. pl
dc.subject.pl Benchmarking – ECR - Lean Management - łańcuch dostaw pl
dc.subject.en Benchmarking – ECR - Lean Management - supply chain pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowski, Aleksander [SAP11008466] pl
dc.contributor.reviewer Mesjasz, Czesław pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90674-67997 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)