Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Stany Zjednoczone wczoraj i dziś : wybrane zagadnienia ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Małek Agnieszka
Napierała Paulina

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Małek Agnieszka
Napierała Paulina

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Małek Agnieszka
Napierała Paulina