Jagiellonian University Repository

Marketing szeptany. Propozycja wykorzystania w działalności bibliotecznej.

pcg.skipToMenu

Marketing szeptany. Propozycja wykorzystania w działalności bibliotecznej.

Show full item record

dc.contributor.advisor Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.author Orzech, Gabriela pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:16:58Z
dc.date.available 2020-07-25T04:16:58Z
dc.date.submitted 2014-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198856
dc.language pol pl
dc.title Marketing szeptany. Propozycja wykorzystania w działalności bibliotecznej. pl
dc.title.alternative Word of Mouth Marketing. A proposition of usage in libraries activities pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest marketing szeptany z punktu widzenia jego wykorzystania w działalności bibliotecznej. Celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w działalności bibliotecznej jest przydatny marketing szeptany. W związku z tym przeanalizowano działalność marketingową bibliotek oraz scharakteryzowano zjawisko marketingu szeptanego. Do analizy problemu wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, metodę porównawczą, obserwacyjną, analizy przypadków oraz wywiad. Analiza literatury przedmiotu oraz wnioski z materiałów dostępnych w Internecie, jak i przeprowadzone wywiady dały pozytywną odpowiedź na pytanie o przydatność marketingu szeptanego w działalności bibliotecznej. pl
dc.abstract.en The subject of the thesis is the word of mouth marketing from the point of view of its usage in libraries activities. The aim is to answer the question whether the word of mouth marketing is useful in libraries activities. Due to that, the marketing starategy of libraries has been analyzed and the phenomenon of the word of mouth marketing has been characterized. The critical analysis, comparative method, observation method as well as case study, and an interview has been used to analyze the problem. Literature analysis and conclusions drawn from the materials available in the Internet as well as the interviews, gave a positive response to the question about the usefulness of the word of mouth marketing in libraries activities. pl
dc.subject.pl BIBLIOTEKA - MARKETING SZEPTANY - PROMOCJA pl
dc.subject.en LIBRARY – WORD OF MOUTH MARKETING – PROMOTION pl
dc.contributor.reviewer Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.reviewer Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90602-113857 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)