Jagiellonian University Repository

Słowacko-węgierski spór o podwójne obywatelstwo.

pcg.skipToMenu

Słowacko-węgierski spór o podwójne obywatelstwo.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.contributor.author Kontsek, Matus pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:14:30Z
dc.date.available 2020-07-25T04:14:30Z
dc.date.submitted 2014-10-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198817
dc.language pol pl
dc.title Słowacko-węgierski spór o podwójne obywatelstwo. pl
dc.title.alternative The slovak-hungarian dispute over double nationality pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Słowacja i Węgry mają głębokie więzi historyczne, które wpływają na obecną sytuację polityczną i na wzajemne stosunki między tymi państwami. Ważnym podmiotem, który wchodzi w grę przy rozważaniach kwestii spornych, jest mniejszość węgierska zamieszkująca terytorium Słowacji. Na podstawie nowelizacji ustawy o obywatelstwie Węgier z 2010 roku miała ona uzyskać preferencyjny i uproszczony dostęp do obywatelstwa węgierskiego, co zostało ze strony politycznych elit słowackich odebrane jako prowokacja i doprowadziło do przyjęcia nowelizacji ustawy o obywatelstwie Słowacji, na podstawie której jednostka dobrowolnie żądająca obywatelstwa innego państwa automatycznie traci obywatelstwo słowackie. Praca ma za cel analizować kwestie narodu i podstawowe kategorie obywatelstwa oraz najważniejsze podmioty, które przyczyniły się do powstania sporu o podwójne obywatelstwo, jak również konsekwencje polityczno-społeczne obu ustaw. pl
dc.abstract.en Slovakia and Hungary have strong historical ties, which have an influence on the current political situation as well as the bilateral relations between these countries. An important element in the bilateral disputes is the hungarian minority residing on the Slovak territory. The new hungarian law on double nationality from 2010 granted them a preferential access to hungarian citizenship, which was considered by the Slovak political elites as a provocation and led to passing a similar law on the Slovak side, based on which any Slovak citizen vountarily acquiring a citizenship of another country automatically loses their original one. The goal of this thesis is to analyze issues related to nation and basic categories of citizenship along with the most important elements that led to the dispute over double nationality and its political and social consequences. pl
dc.subject.pl obywatelstwo, naród, nacjonalizm, Słowacja, Węgry pl
dc.subject.en citizenship, nation, nationalism, Slovakia, Hungary pl
dc.contributor.reviewer Ślufińska, Monika [SAP11016700] pl
dc.contributor.reviewer Bujwid-Kurek, Ewa [SAP11010130] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90562-106088 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia nad rozwojem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)