Jagiellonian University Repository

Udział mężczyzn w wybranych programach profilaktycznych w kontekście preferowanych zachowań zdrowotnych

pcg.skipToMenu

Udział mężczyzn w wybranych programach profilaktycznych w kontekście preferowanych zachowań zdrowotnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.contributor.author Poskart, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:13:17Z
dc.date.available 2020-07-25T04:13:17Z
dc.date.submitted 2014-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198798
dc.language pol pl
dc.title Udział mężczyzn w wybranych programach profilaktycznych w kontekście preferowanych zachowań zdrowotnych pl
dc.title.alternative Men's participation in the selected preventive health care programmes in the context of the preferred health behaviours. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Mężczyźni częściej niż kobiety podejmują ryzykowne zachowania zdrowotne częściej sięgają po używki, rzadziej korzystają z badań profilaktycznych. Dlatego też ważne jest zachęcanie mężczyzn do zwiększenia troski o własne zdrowie poprzez mobilizowanie ich do częstszego udziału w organizowanych dla nich programach profilaktycznych. Celem pracy było określenie częstości udziału mężczyzn w wybranych profilaktycznych programach zdrowotnych w kontekście preferowanych zachowań zdrowotnych. Badanie przeprowadzono na grupie 123 mężczyzn. Grupę 65 osób stanowili mężczyźni pracujący w hucie cynku i ołowiu : Zakład Górniczo- Hutniczy „ Bolesław” S.A, a pozostała grupa to 58 losowo wybranych mężczyzn mieszkańców miasta Krakowa i okolic. Badania opracowano na podstawie analizy autorskiego kwestionariusza ankiety oraz w oparciu o wystandaryzowaną skalę Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa Z. Juszczyńskiego. Wśród badanych mężczyzn tylko 3 z nich skorzystało z udziału w profilaktycznych programach. Jako główny powód wskazywali brak wiedzy na temat dostępności aktualnych programów profilaktycznych. Większość ankietowanych mężczyzn deklarowała chęć udziału w akcji profilaktycznej, największym zainteresowanie cieszyły by się programy profilaktyczne dotyczące prawidłowego stylu życia, chorób nowotworowych oraz schorzeń układu krążenia. Badani w przeważającej większości wskazywali na zapotrzebowanie na kampanie społeczne związane ze zdrowiem. Wiek oraz wykształcenie nie miało wpływu na częstość udziału mężczyzn a akcjach profilaktycznych. Mężczyźni określający swój tryb życia jako zdrowy podejmowali badania profilaktyczne rzadziej. Częściej badania wykonywali mężczyźni deklarujący występowanie schorzeń układu krążenia przemiany materii i chorób układu moczowo-płciowego, oraz mężczyźni określający swoją wiedzę na temat gruczołu krokowego jako dużą. pl
dc.abstract.en Men engage in risky health behaviours more often than women; they are more prone to addictions, and less likely to undergo preventive medical examinations. It is, therefore, crucial to encourage intensification of self-care in men, by means of inspiring them to a more frequent involvement in the range of preventive programmes designed distinctively for them. The aim of this study was to determine the frequency of male participation in the selected preventive programmes in the context of the preferred health behaviours. The research has been carried out on a group of one-hundred-twenty-three men. Sixty-five of them were male workers of the zinc-and-lead smelting unit at ZGH „Boleslaw” S.A Company. The remaining fifty-eight were male inhabitants of Krakow and the surrounding areas, randomly assigned as participants. The study has been conducted based on the analysis of the results of the authors’ survey questionnaire, as well as Z. Juszczynski's standardized scale Inventory of Health Behaviors. Only three of the examined men took part in any preventive programmes. As the main incentive for doing so they reported their lack of knowledge about the availability of up-to-date initiatives of such kind. The majority of the surveyed have declared their willingness to partake in preventive health activities, with the most popular being the programmes devoted to a healthy lifestyle, as well as cancer and cardiovascular disease prevention. The vast majority of the group have emphasized the need for health promoting campaigns. Neither the age nor the educational qualifications of the group has been found to have any influence on the frequency rate of men's participation in health care preventive programmes. Medical examinations have been taken less often by those in the group who had described their lifestyle as 'healthy'. Contrastingly, regular check-ups have been found more popular in the participants declaring cardiovascular, digestive and genitourinary disorders, as well as in the men describing their knowledge of prostrate-related conditions as considerable. pl
dc.subject.pl program profilaktyczny, profilaktyka, badania profilaktyczne pl
dc.subject.en health care preventive programme, preventive measures, preventive medical examinations pl
dc.contributor.reviewer Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.contributor.reviewer Cisek, Maria [SAP20000320] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90543-79408 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)