Jagiellonian University Repository

Efficient code placement management for Epiphany architecture chips

pcg.skipToMenu

Efficient code placement management for Epiphany architecture chips

Show full item record

dc.contributor.advisor Herman, Grzegorz [SAP14000295] pl
dc.contributor.author Bejda, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:13:14Z
dc.date.available 2020-07-25T04:13:14Z
dc.date.submitted 2014-09-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198797
dc.language eng pl
dc.title Efficient code placement management for Epiphany architecture chips pl
dc.title.alternative Wydajne zarządzanie lokalizacją kodu dla architektury Epiphany pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca próbuje rozwiązać problem spadku wydajności na architekturze Epiphany związany z brakiem pamięci cache dla instrukcji i ograniczoną pamięcią lokalną poprzez dynamiczne zarządzanie lokalizacją kodu. pl
dc.abstract.en Epiphany is a novel multicore, shared-memory RISC architecture developed and produced by Adapteva. This paper tries to solve the efficiency problem caused by lack of an instruction cache and limited on-chip memory with managing the code section placement. pl
dc.subject.pl Epiphany, zarządzanie pamięcią, optymalizacja pl
dc.subject.en Epiphany, memory management, optimisation pl
dc.contributor.reviewer Kozik, Marcin [SAP11018419] pl
dc.contributor.reviewer Herman, Grzegorz [SAP14000295] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90542-110763 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka analityczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)