Jagiellonian University Repository

Marketing Web 2.0 - nowa moda czy skuteczne narzędzie marketingowe

pcg.skipToMenu

Marketing Web 2.0 - nowa moda czy skuteczne narzędzie marketingowe

Show full item record

dc.contributor.advisor Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.author Twaróg, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:13:06Z
dc.date.available 2020-07-25T04:13:06Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198795
dc.language pol pl
dc.title Marketing Web 2.0 - nowa moda czy skuteczne narzędzie marketingowe pl
dc.title.alternative Marketing Web 2.0 - a new fashion or an effective marketing tool pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Żyjemy w czasach, w których technologia i Internet są nieodzownymi częściami naszej codzienności. Sieć stała się narzędziem już nie tylko komunikacji i informacji, ale coraz częściej jest ona wykorzystywana w marketingu i public relations. Z biegiem czasu doszło do fuzji koncepcji Web 2.0 z naukami o marketingu, w wyniku czego powstał nowy nurt, jakim jest marketing Web 2.0, charakteryzujący ogół działań promocyjnych w Internecie. W poniższej pracy staram się odpowiedzieć na pytanie czy marketing Web 2.0 jest skutecznie działającym narzędziem, czy tylko nową modą. W rozdziale pierwszym wyjaśnione są najważniejsze definicje i twierdzenia związane z marketingiem, a w następnym etapie pracy, przedstawione koncepcje marketingu Web 2.0. Ostania część prezentuje wyniki badań przeprowadzone na grupie studentów, mające na celu rozwiązanie głównego problemu niniejszej publikacji. pl
dc.abstract.en We live in a time where technology and the Internet are indispensable parts of our everyday life. The network has become not only a tool of communication and information, but it’s more often used in marketing and public relations. With time there has been a fusion of the concept of Web 2.0 with marketing sciences and created a new trend which is marketing Web 2.0, characterized by general promotional activities on the Internet. In the thesis I try to answer the question of whether marketing Web 2.0 is successfully running tool or just a new trend. In the first chapter explained the most important definitions and theorems related to marketing, and the next stage of thesis, presents the concepts of Web 2.0 marketing. The last part presents the results of research conducted on a group of students to the solution of the main problem of this publication. pl
dc.subject.pl Internet - Marketing Web 2.0 - Moda - Skuteczność - Web 2.0 pl
dc.subject.en Efficacy - Internet - New Trend - Web 2.0 - Web 2.0 Marketing pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90540-113386 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)