Jagiellonian University Repository

Zespół mielodysplastyczny - studium przypadku

pcg.skipToMenu

Zespół mielodysplastyczny - studium przypadku

Show full item record

dc.contributor.advisor Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.author Palenik, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:12:32Z
dc.date.available 2020-07-25T04:12:32Z
dc.date.submitted 2014-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198786
dc.language pol pl
dc.title Zespół mielodysplastyczny - studium przypadku pl
dc.title.alternative Myelodysplastic syndrome - case study pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zespół mielodysplastyczny (MDS) to klonalna choroba macierzystych komórek krwiotwórczych. Średnia wieku zachorowań to 60-75 lat, gdzie najczęściej chorują mężczyźni. Praca dzieli się na część teoretyczną opisującą zespół mielodysplastyczny jako jednostkę chorobową. Zawiera etiologię jej powstawania, częstość jej występowania, klasyfikację zespołów mielodysplastycznych, a także objawy występujące u pacjentów i metody leczenia.Druga część jest częścią badawczą przedstawiającą cel pracy, metody i narzędzia badawcze jakich użyłam. Opisałam w niej również historię choroby pacjenta, jego charakterystykę i problemy zdrowotne z jakimi się boryka. W końcowej części pracy opisałam diagnozy pielęgniarskie jakie wyłoniłam oraz interwencje pielęgniarskie podjęte w celu rozwiązania problemów zdrowotnych pacjenta z zespołem mielodysplastycznym. pl
dc.abstract.en Myelodysplastic syndrome is a clonal disease od hematopoietic stem cells. The average age of getting sick is from 60 to 75 years old. Men are more likely to get sick.The work consists of the theoretical part where I describe the myelodysplastic syndrome as a disease. It consists the ethiology, frequency of occuring, clasification of myelodysplastic syndrome, symptoms and treatment methods.The second part is research showing the objective of the work, methods and research tools that I used. I also described patient’s casebook, his characteristics and health problems he is dealing with. In the final part of my work I described the nursing diagnosis’ and nursing interventions which I took to solve health problems of the patient with myelodysplastic syndrome. pl
dc.subject.pl zespół mielodysplastyczny, problemy zdrowotne pl
dc.subject.en myelodysplastic syndrome, health problems pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90530-146959 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)