Jagiellonian University Repository

Att överföra talspråket på lexikal nivå. En deskriptiv analys av Anders de la Mottes (geim) i polsk översättning

pcg.skipToMenu

Att överföra talspråket på lexikal nivå. En deskriptiv analys av Anders de la Mottes (geim) i polsk översättning

Show full item record

dc.contributor.advisor de Bończa Bukowski, Piotr [SAP11016927] pl
dc.contributor.author Bielecka, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:11:20Z
dc.date.available 2020-07-25T04:11:20Z
dc.date.submitted 2014-10-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198767
dc.language swe pl
dc.subject.other talspråk, språklig stilisering, ungdomsspråk, fula ord, anglicismer pl
dc.title Att överföra talspråket på lexikal nivå. En deskriptiv analys av Anders de la Mottes (geim) i polsk översättning pl
dc.title.alternative Tłumaczenie leksykalnych wykładników potoczności. Analiza deskryptywna powieści Andersa de la Motte [geim] i jej polskiego tłumaczenia pl
dc.title.alternative Transferring spoken language at the lexical level. A descriptive analysis of Anders de la Motte [geim] in Polish translation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest badanie leksykalnych wykładników potoczności w kryminale [geim] Anders de la Motte i jego polskim tłumaczeniu Pawła Urbanika. W szczególności analizie zostały poddane style języka potocznego, które zostały podzielone na cztery kategorie: ogólny język potoczny, język młodzieżowy/slang, wulgaryzmy i anglicyzmy. Badanie miało charakter deskryptywny i podjęto w nim próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób tłumacz oddał dany styl języka potocznego. Podjęta analiza wykazała,że Paweł Urbanik przede wszystkim brał pod uwagę kontekst przy tłumaczeniu aby prawdopodobnie dostosować język powieści Andersa de la Motte do polskich norm kulturowych. Najwięcej ekwiwalentów zostało zaobserwowanych w kategorii język młodzieżowy/slang. W pozostałych kategoriach wiele przykładów zostało również zneutralizowanych w tłumaczeniu aby zapewne uczynić język powieści bardziej zrozumiały dla wszystkich czytelników. pl
dc.abstract.en Aim of this thesis is to study the lexical exponents of spoken language in detective novel [geim] Anders de la Motte and his Polish translation of Paweł Urbanik.The thesis analyzes styles of spoken language that has been divided into four categories: colloquial language, youth language/slang, vulgarisms and anglicisms.The study was descriptive and attempted to answer the how the translator reflected colloquial style in Polish version of [geim].Taken analysis showed that Paul Urbanik primarily took into account the context when he translated His aim was probably to adjust the language of the Anders de la Motte's novel to Polish cultural norms.Most equivalents was observed in the category youth language / slang. In the other categories were also many colloquial words neutralized in the translation so that to probably make the language of the novel more comprehensible to all readers. pl
dc.abstract.other Syftet med denna uppsats är att studera talspråkliga lexikala förekomster i deckaren [geim] av Anders de la Motte och dess polska översättning av Paweł Urbanik.Uppsatsen analyserar ordförrådets stilistiska nivåer som har delats in i fyra kategorier: allmännt talsspråk, ungdomsspråk / slang, fula ord och anglicismer.Det fingerade talspråket i [geim] och dess polska översättning har undersökts ur deskriptivt perspektiv. Analysen visar att Paweł Urbanik förmodligen har översatt kontextuellt. Hans mål har troligen varit att skapa en verklighetsbild anpassad till polska läsare. Motsvarigheter har observerats framför allt i kategorin ungdomsspråk/slang. I de övriga kategorierna har många talspråkliga ord neutraliserats i översättningen för att förmodligen göra deckarens språk mer begripligt för alla läsare. pl
dc.subject.pl język potoczny, stylizacja językowa, język młodzieżowy, wulgaryzmy, anglicyzmy pl
dc.subject.en spoken language, linguistic stylisation, youth language, vulgarisms, anglicisms pl
dc.contributor.reviewer de Bończa Bukowski, Piotr [SAP11016927] pl
dc.contributor.reviewer Pietrzak-Porwisz, Grażyna [SAP11014034] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90511-111536 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia szwedzka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)