Jagiellonian University Repository

Modelowanie nieracjonalnych ekonomicznie zachowań przestępczych

pcg.skipToMenu

Modelowanie nieracjonalnych ekonomicznie zachowań przestępczych

Show full item record

dc.contributor.advisor Załuski, Wojciech [SAP11018575] pl
dc.contributor.author Kłusek, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:08:18Z
dc.date.available 2020-07-25T04:08:18Z
dc.date.submitted 2014-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198719
dc.language pol pl
dc.title Modelowanie nieracjonalnych ekonomicznie zachowań przestępczych pl
dc.title.alternative Modelling of economically irrational criminal behaviours pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu modelowania nieracjonalnych ekonomicznie zachowań przestępczych przy pomocy narzędzi ekonomicznej analizy prawa. W pierwszej części pracy opisane zostają podstawowe założenia ekonomicznej analizy prawa, a także podstawy teorii racjonalnego wyboru i teorii wyboru konsumenta. Przedstawiony zostaje model racjonalnego przestępcy Gary'ego Beckera. W drugiej części pracy następuje przedstawienie modelu zachowania w warunkach zmniejszonej racjonalności, opartego na pracach Roberta Cootera. Ostatnią część stanowi analiza i krytyka tego modelu, a także propozycje jego uszczegółowienia. pl
dc.abstract.en The chief aim of this thesis is to present a way of modelling economically irrational criminal behaviours using the tools of economic analysis of law. First part of the thesis presents fundamental assumptions of economic analysis of law, and basic principles of rational choice theory and the theory of consumer choice. Becker's model of a rational criminal is presented. Second part of the thesis consists of an outline of Cooter's model of behaviour in the conditions of a bounded rationality. The last part of a thesis is devoted to analysis of the model, and presenting propositions of revising it. pl
dc.subject.pl ekonomiczna, analiza, karnego, nieracjonalność, Cooter pl
dc.subject.en law, economics, irrationality, Cooter pl
dc.contributor.reviewer Cyrul, Wojciech [SAP11016999] pl
dc.contributor.reviewer Załuski, Wojciech [SAP11018575] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90462-113342 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)