Jagiellonian University Repository

Ocena stanu odżywienia pacjentek z nowotworami układu rozrodczego

pcg.skipToMenu

Ocena stanu odżywienia pacjentek z nowotworami układu rozrodczego

Show full item record

dc.contributor.advisor Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.author Batko, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:05:46Z
dc.date.available 2020-07-25T04:05:46Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198679
dc.language pol pl
dc.title Ocena stanu odżywienia pacjentek z nowotworami układu rozrodczego pl
dc.title.alternative Evaluation of nutritional status of patients with reproductive system cancers. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niedożywienie jest tematem obecnie coraz częściej poruszanym w kontekście chorób nowotworowych. Prowadzi ono do powikłań w trakcie podjętego leczenia. Niejednokrotnie upośledzając jego efekty jak również często staje się powodem zgonów. W dostępnym piśmiennictwie zdecydowanie częściej podejmowany jest ten temat w odniesieniu do nowotworów układu pokarmowego. W pracy omówiono badania dotyczące pacjentek chorych na nowotwory układu rozrodczego.Celem pracy była ocena stanu odżywienia pacjentek z nowotworami złośliwym jajnika oraz endometrium w oparciu o wybrane parametry. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące wyniszczenia nowotworowego uwzględniając również sposoby oceny stanu odżywienia. Badanie wykonano za pomocą retrospektywnej analizy dokumentacji 175 pacjentek przyjętych na oddział Chemioterapii Kliniki Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.Wyniki badań wykazały zależności pomiędzy % normalnej masy ciała a CLL, brak specyficzności parametru BMI jak również wysoką czułość % normalnej masy ciała w ocenie stanu odżywienia pacjentek objętych badaniem. pl
dc.abstract.en Malnutrition is nowadays the most common subject in oncological diseases. It leads to medical complications during chosen treatment. It can cause more than one complication with treatment effects including the reason for death. This subject is undertaken more frequently in available literature in relation of digestive system cancers. The research discusses results on patients with cancer of the reproductive system. The aim of the study was to assess the nutritional condition of patients with malignant tumors of the ovary and endometrium, relied on selected parameters. Theoretical part presents the basic concept of cachexia taking also the ways of assessing the nutritional status. The study was performed using retrospective analysis of 175 records of patients admitted to a Chemotherapy Clinic of Gynecology and Oncology at the University Hospital in Krakow.Results showed the relation between the percentile of normal body weight and CLL, lack of specificity parameter BMI as well as high sensitivity percentile of normal body weight in the assessment of nutritional status of patients in the study. pl
dc.subject.pl stan odżywienia, wyniszczenie nowotworowe, niedożywienie, nowotwory układu rozrodczego pl
dc.subject.en nutritional status, cancer cachexia, malnutrition, reproductive system cancers pl
dc.contributor.reviewer Huras, Hubert [SAP20002413] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90415-97873 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)