Jagiellonian University Repository

Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy

pcg.skipToMenu

Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy

Show full item record

dc.contributor.advisor Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.contributor.author Mitoraj, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T04:05:16Z
dc.date.available 2020-07-25T04:05:16Z
dc.date.submitted 2014-09-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198671
dc.language pol pl
dc.title Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy pl
dc.title.alternative Legal forms of employee control at his workplace pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest kontrola pracownika w miejscu pracy. Składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale objaśniam pojęcie kontroli i zakresu jej stosowania. Drugi rozdział zawiera opisy najczęściej stosowanych form kontroli pracownika. W trzecim rozdziale przedstawiam zagadnienie prawa pracownika do prywatności. Ostatni rozdział dotyczy problemu wykorzystywania przez pracodawcę danych osobowych i biometrycznych pracownika. pl
dc.abstract.en Control of an employee at his workplace is a subject of this thesis. It consists of four chapters. In the first chapter I am explaining a concept of control and scope of its applying. The second chapter contains descriptions of most often applied forms of control of the employee. In the third chapter I am presenting an issue of the right of the employee to privacy. The last chapter concerns of a problem of using employee's biometrics and personal data by an employer. pl
dc.subject.pl kontrola, godność pracownika, prywatność, pracownik pl
dc.subject.en control, employee's dignity, privacy, employee pl
dc.contributor.reviewer Sobczyk, Arkadiusz [SAP11014189] pl
dc.contributor.reviewer Mitrus, Leszek [SAP11016105] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90406-166756 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)