Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Zarządzanie wartościami w zarządzaniu przedsiębiorstwem ...



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Mirski Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Mirski Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Mirski Andrzej