Jagiellonian University Repository

"Charakterystyka naruszeń dobrego imienia osoby prawnej"

pcg.skipToMenu

"Charakterystyka naruszeń dobrego imienia osoby prawnej"

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.contributor.author Leśniak, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:59:42Z
dc.date.available 2020-07-25T03:59:42Z
dc.date.submitted 2014-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198589
dc.language pol pl
dc.title "Charakterystyka naruszeń dobrego imienia osoby prawnej" pl
dc.title.alternative Characteristics of infringement of juridical person's reputation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zagadnienie ochrony dóbr osobistych należy do najistotniejszych kwestii praktycznych we współczesnym prawie cywilnym. Bogata literatura w tym zakresie skupia się jednak przede wszystkim na ochronie dóbr osobistych osób fizycznych, a dobra osobiste osób prawnych są traktowane przeważnie jedynie wzmiankowo. Tymczasem wobec rozwoju nowych mediów, wszystkie podmioty występujące w obrocie gospodarczym i w sferze publicznej są jeszcze mocniej niż dawniej narażone na naruszenia ich dóbr osobistych. Niniejsza praca magisterska poświęcona jest naruszeniom dobrego imienia osoby prawnej, w szczególności poprzez wypowiedzi prezentowane w mediach. Praca opiera się na analizie dotychczasowego orzecznictwa i dorobku literatury poświęconej zarówno dobremu imieniu osób prawnych, jak i czci osób fizycznych. W kolejnych rozdziałach pracy charakteryzuję ogólnie system ochrony dobrego imienia w polskim prawie cywilnym oraz przedstawiam osobę prawną jako podmiot ochrony. Następnie definiuję szczegółowo pojęcie dobrego imienia osoby prawnej i wreszcie charakteryzuję naruszenia dobrego imienia osób prawnych, zderzając ochronę dobrego imienia z granicami dozwolonej krytyki prasowej. Wreszcie, praca traktuje o szczególnych aspektach ochrony dobrego imienia osoby prawnej, takich jak przysługiwanie im ochrony w czasie, wpływ publicznego finansowania na zakres ochrony, komercjalizacja dobrego imienia. Skrótowo wskazuję również na Internet jako specyficzną strefę naruszeń dobrego imienia osób prawnych. pl
dc.abstract.en Protection of personal rights is one of the most important issues of contemporary civil law. However, while the protection of the personal rights of natural person’s is widely described, the protection of personal rights of juridical persons is treated marginally as it is based on a brief regulation established in art. 43 of the Civil Code. At the same time, in a modern society, because of significant increase of the role of the media in communication the problem becomes very actual. This study based on the analysis of legislation, court decisions and legal doctrine, examines the issue of infringement of juridical person’s reputation which is an important factor of success in the market. The first chapter of this study contains a description of regulations concerning personal rights and juridical persons. The second chapter defines in detail the concept of reputation. Then in the third chapter the work discusses the issue of the protection of juridical person’s reputation in a collision with the limits of acceptable criticism of the press. In the last chapter some specific issues such as the role of the Internet and the commercialization of reputation are pointed out. pl
dc.subject.pl Dobra osobiste, osoba prawna, cześć, dobre imię, krytyka prasowa pl
dc.subject.en Personal rights, juridical persons, honor, reputation, press criticism pl
dc.contributor.reviewer Wasilewski, Piotr [SAP11019182] pl
dc.contributor.reviewer Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90317-15203 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)