Jagiellonian University Repository

Wiedza pielęgniarek na temat profilaktyki czerniaka.

pcg.skipToMenu

Wiedza pielęgniarek na temat profilaktyki czerniaka.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bodys-Cupak, Iwona [SAP20002063] pl
dc.contributor.author Trzaskuś, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:58:35Z
dc.date.available 2020-07-25T03:58:35Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198571
dc.language pol pl
dc.title Wiedza pielęgniarek na temat profilaktyki czerniaka. pl
dc.title.alternative Knowledge of nurses on the prevention of melanoma pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Zachorowanie na czerniaka skóry, wzrasta w przeciągu ostatniej dekady w większości krajów świata. Dużą rolę we wczesnym rozpoznawaniu raka skóry jest prowadzenie działań profilaktycznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają pielęgniarki, i ich wiedza na temat czerniak skóry. Celem pracy było określenie poziomu wiedzy pielęgniarek na temat czerniaka złośliwego. W tym celu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Z. JuczyńskiegoWyniki: Badaniem objęto 100 losowo dobranych pielęgniarek i pielęgniarzy. 79% respondentów poprawnie wskazało czerniak jako najczęstszy nowotwór skóry. Ponad połowa badanych tj. 56% uważa czerniak skóry za nowotwór stanowiący zagrożenie dla życia. Badania własne wykazały, że prawidłowe nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne i praktyki zdrowotne oraz pozytywne nastawienie psychiczne utrzymuje się na poziomie średnim. Wnioski: Poziom wiedzy pielęgniarek na temat profilaktyki czerniaka skóry jest przeciętny, wynosi 77%. pl
dc.abstract.en Introduction: Cancer of melanoma increases in the last decade in most countries of the world. A large role in the early diagnosis of skin cancer is to conduct prevention activities. An important role in this process is played by nurses, and their knowledge about melanoma. The aim of the study was to determine the level of nurses' knowledge about melanoma. For this purpose the author's questionnaire and Behavioral Health Inventory Z. Juczyńskiego were used.Results: The study included 100 randomly selected nurses. 79% of respondents correctly indicated melanoma skin cancer as the most common. More than half of the respondents, ie. 56% believe melanoma for cancer constitutes a threat to life. Our study showed that dietary habits, behaviors and preventive health practices and a positive mental attitude is maintained at the secondary level.Conclusions: The level of nurses' knowledge about the prevention of cutaneous melanoma is the average, is 77%. pl
dc.subject.pl czerniak skóry, profilaktyka pl
dc.subject.en melanoma, prevention pl
dc.contributor.reviewer Bodys-Cupak, Iwona [SAP20002063] pl
dc.contributor.reviewer Pierzchalski, Piotr [SAP20001566] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90298-167685 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)