Jagiellonian University Repository

Ewolucja wizerunku w męskości w amerykańskim kinie policyjnym od lat 70. do 90. XX wieku

pcg.skipToMenu

Ewolucja wizerunku w męskości w amerykańskim kinie policyjnym od lat 70. do 90. XX wieku

Show full item record

dc.contributor.advisor Radkiewicz, Małgorzata [SAP11017374] pl
dc.contributor.author Pawlikowski, Jędrzej pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:58:16Z
dc.date.available 2020-07-25T03:58:16Z
dc.date.submitted 2014-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198566
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja wizerunku w męskości w amerykańskim kinie policyjnym od lat 70. do 90. XX wieku pl
dc.title.alternative The evolution of masculinity's image in the american police films of the 70s, 80s and 90s in the 20th century pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W swojej pracy chciałem zbadać w jaki sposób zmieniały się wizerunki męskości w amerykańskim kinie policyjnym od lat siedemdziesiątych do dziewięćdziesiątych.W pierwszym rozdziale zawarłem podstawy teoretyczne konieczne do zbadania obranego przeze mnie tematu. Na początku musiałem opisać czym jest film policyjny, skąd się wziął, oraz co mieści się w jego zakresie. Następnie zdefiniowałem pojęcie samej męskości opierając się na Męskiej dominacji Pierre'a Bourdieu. W kolejnym podrozdziale, posługując się pracą Steve'a Neale'a Męskość jako spektakl, spróbowałem odpowiedzieć na dwa pytania: dlaczego aspekt męskości jest tak istotny w kinie sensacyjnym oraz jaką rolę pełni męskość na ekranie? Później zdecydowałem się na stworzenia uniwersalnego archetypu mężczyzny, jako punktu odniesienia dla omawianych przeze mnie bohaterów kina policyjnego. Następnie przybliżyłem typy męskości które wyróżniłem podczas pisania pracy. W drugim rozdziale opisałem jak prezentowani byli mężczyźni w dwóch kultowych filmach lat siedemdziesiątych, czyli w Brudnym Harrym (1971, Don Siegel), oraz w Życzeniu śmierci (1974, Michael Winner)W następnym rozdziale wyróżniłem trzy typy męskości, pojawiające się w latach osiemdziesiątych, które zdecydowałem się opisać. Zrobiłem to na podstawie czterech filmów: Zabójczej Broni (1987, Richard Donner), Gliniarza z Beverly Hills (1984, Martin Brest) Wojowników (1979, Walter Hill) oraz Ucieczki z Nowego Jorku (1981, John Carpenter).W czwartym rozdziale skupiłem się na modelu męskości prezentowanym w latach dziewięćdziesiątych. Dokonałem tego opisując dwóch głównych bohaterów filmu Gorączka (1995, Michael Mann)Na samym końcu podsumowałem wszystkie obserwacje których dokonałem pisząc swoją pracę, oraz spróbowałem wyciągnąć z nich wnioski, na temat pewnego uniwersalnego wzorca męskości w kinie policyjnym. pl
dc.abstract.en In my bachelor's work, I wanted to study how the image of masculinity in american police films was changing from the 70s to the 90s.In the first Chapter I've contained all theoretical bases which were needed to explore the topic of my choice. At the beginning I had to describe what police films are, how did they come to existance, and what do they contain. Next, I defined the concept of masculinity based on Pierre Bourdieu's Masculine Domination. In the next subsection I tried to answer two questions which were essential for my work: why is the concept of masculinity so important in police films, and what is it's purpose on the screen. Then, I decided to create a universal archetype of masculinity, as a point of reference to movie characters I chose to describe. Afterwards, I shortly portrayed the types of masculinity that I distinguished during my research.In the second Chapter I described how male characters were presented in two cult movies of the 70s: Dirty Harry (1971, Don Siegel) and Death Wish (1974, Michael Winner).In the next Chapter I've described three different types of masculinity, which were perceptible on the screen during the 80s, based on four Movies: Lethal Weapon (1987, Richard Donner), Beverly Hills Cop (1984, Martin Brest), The Warriors (1979, Walter Hill) and Escape from New York (1981, John Carpenter).In the fourth Chapter I focused on how men were presented in the 90s police films. I based this part on two main characters from the movie Heat (1995, Michael Mann).At the end, I summarized all of my observations, which I've made during my research, and tried to make a conclusion about some universal pattern of masculinity in police films. pl
dc.subject.pl MęskoścKino policyjne pl
dc.subject.en Masculinity\nPolice films pl
dc.contributor.reviewer Radkiewicz, Małgorzata [SAP11017374] pl
dc.contributor.reviewer Jagielski, Sebastian [SAP13036637] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90293-132262 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)