Jagiellonian University Repository

Rak płuca- edukacja pacjenta.

pcg.skipToMenu

Rak płuca- edukacja pacjenta.

Show full item record

dc.contributor.advisor Czekaj, Janusz [SAP20000174] pl
dc.contributor.author Marcinek, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:57:04Z
dc.date.available 2020-07-25T03:57:04Z
dc.date.submitted 2014-10-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198547
dc.language pol pl
dc.title Rak płuca- edukacja pacjenta. pl
dc.title.alternative cancer of lung - education of patient pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest próba stworzenia teoretycznego modelu edukacji pacjenta z rakiem płuca. Do zbadania stopnia wiedzy pacjentów z rakiem płuca użyto anonimowych kwestionariuszy, sprawdzających znajomość przyczyn powstawania choroby, objawów, metod leczenia oraz edukacji pacjentów i sposobów pozyskiwania informacji na temat raka płuca przez chorych. Osoby, które zgodziły się wziąć udział w badaniu, to 70 pacjentów, cierpiących na raka płuca. Większość badanych to mężczyźni w wieku powyżej 56 lat. Wyniki badania wskazują, że edukacja pacjentów z rakiem płuca wpływa pozytywnie na ich zachowanie oraz samopoczucie. pl
dc.abstract.en The main purpose of the work is creating theoretical model of education of patient with cancer of lung. It was used anonymous questionnaires to research the degree of knowledge of patient with cancer of lung, to check the knowledge about reasons generation disease, appearance, methods of treatment and education of patient with cancer of lung. 70 patients with cancer of lung agreed to take participation in research. Majority of interviewees were 56 years old men. Results of research indicate that education of patient with cancer of lung influence on their behavior positively and frame of mind. pl
dc.subject.pl rak płuca, edukacja, nowotwór złośliwy pl
dc.subject.en Cancer of lung, education, malignant tumor pl
dc.contributor.reviewer Gajdosz, Ryszard [SAP20002257] pl
dc.contributor.reviewer Czekaj, Janusz [SAP20000174] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90274-168617 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)