Jagiellonian University Repository

Wpływ zgodności informacji z treścią stereotypu oraz poziomu potrzeby poznawczego domknięcia na proces stereotypizacji

pcg.skipToMenu

Wpływ zgodności informacji z treścią stereotypu oraz poziomu potrzeby poznawczego domknięcia na proces stereotypizacji

Show full item record

dc.contributor.advisor Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.author Möhwaldová, Tamara pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:55:29Z
dc.date.available 2020-07-25T03:55:29Z
dc.date.submitted 2014-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198522
dc.language pol pl
dc.title Wpływ zgodności informacji z treścią stereotypu oraz poziomu potrzeby poznawczego domknięcia na proces stereotypizacji pl
dc.title.alternative Need for cognitive closure and the match between a target’s individuating information and a stereotype’s content and their influence on stereotyping. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca podejmuje problem wpływu dyspozycyjnej oraz sytuacyjnie wzbudzanej potrzeby poznawczego domknięcia oraz zgodności bądź niezgodności informacji opisujących obiekt z treścią stereotypu na proces stereotypizacji. Przeprowadzono dwa badania. Badanie 1. miało na celu wybranie nietypowych cech dla kategorii geja. W tym celu badani wygenerowali razem 201 atrybutów, które zostały przeanalizowane pod kątem typowości i dzięki temu udało się wybrać nietypowe cechy geja, które zostały wykorzystane w badaniu głównym. W badaniu 2. sprawdzano, jak potrzeba poznawczego domknięcia (jako stała dyspozycja i wzbudzana sytuacyjnie) oraz zgodność/niezgodność informacji indywidualizujących z treścią stereotypu wpływa na używanie przez ludzi stereotypów. Zakładano, że w warunku zgodności wraz ze wzrostem potrzeby domknięcia będzie wzrastać stereotypizacja. Jednak założenia te nie zostały potwierdzone. Wyniki przedstawione w tej pracy wykazały, iż osoby, które czytały tekst zawierający informacje niezgodne ze stereotypem rzadziej nadawały osobie z opisu etykietkę geja. Natomiast, kiedy badani otrzymali tekst zgodny ze stereotypem – stereotypizacja była znacznie większa. Interakcja zgodności informacji z treścią stereotypu a potrzebą domknięcia wykazała odwrotny efekt, niż zakładano. Przy wysokiej zgodności – brak presji czasu powodował większe stereotypizowanie, niż presja czasu. Zakładano również, że potrzeba domknięcia jako dyspozycja będzie wywierała silniejszy wpływ na proces stereotypizacji, niż potrzeba ta wzbudzana sytuacyjnie. Niestety nie udało się wykazać takiej zależności. pl
dc.abstract.en The aim of the present study was to investigate the dynamics between the construct of need for cognitive closure and the match between a target’s individuating information and a stereotype’s content on stereotyping. Two studies were performed. In first study unusual features of gay were explored. Participants were asked to generate untypical gay characteristics. As a result they created a list containimg 201 features. In second study it was explored how the need for cognitive closure and the match between a target’s individual information and a stereotype’s content (according to Stereotype Validity Model) affect using stereotypes by people. Particpants who read the text containing information which was congruent with the stereotype used gay stereotype statistically more often then those who read incongruent information. An influence of interaction of a match between an individual information and a stereotype content on need for closure showed the opposite result as expected. Participants under a time pressure stereotyped less than those without such pressure. Need for closure as a constant human disposition had no significant impact on using stereotypes. pl
dc.subject.pl Potrzeba Poznawczego Domknięcia, zgodność informacji z treścią stereotypu, stereotyp geja, presja czasu pl
dc.subject.en Need for Closure, time pressure, Stereotype Validity model, stereotype pl
dc.contributor.reviewer Kossowska, Małgorzata [SAP11016147] pl
dc.contributor.reviewer Sekerdej, Maciej [SAP13036812] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90247-121078 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)