Jagiellonian University Repository

Szyfry i szyfranci w czasie II wojny światowej

pcg.skipToMenu

Szyfry i szyfranci w czasie II wojny światowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Mikietyński, Piotr [SAP11014853] pl
dc.contributor.author Sieńko, Wiktoria pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:55:26Z
dc.date.available 2020-07-25T03:55:26Z
dc.date.submitted 2014-09-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198521
dc.language pol pl
dc.title Szyfry i szyfranci w czasie II wojny światowej pl
dc.title.alternative Ciphers and cryptographers during the World War II pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy opisano wpływ wydarzeń z czasów I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego na rozwój szyfrów podczas II wojny światowej. Została w niej przedstawiona rola maszyny szyfrującej Enigma na operacje wojenne prowadzone w jej trakcie oraz prace nad złamaniem szyfru tejże maszyny. Ponadto w pracy opisano inne maszyny szyfrujące oraz sposoby tajnego przekazywania informacji mające wpływ na wydarzenia z czasów drugiego światowego konfliktu w XX wieku. Celem pracy było ukazanie wpływu szyfrów i szyfrantów na przebieg II wojny światowej. pl
dc.abstract.en In this thesis describes the impact of the events of World War I and interwar period in the development of ciphers during World War II. It shows the role of the Enigma machine on military operations carried out during the war and work on the breaking Enigma's code. Furthermore, in this thesis describes other ciphers machine and the methods of secret communication having the influence on the events of the time of the second world conflict in the twentieth century. The point of the thesis was to show impact the ciphers and cryptographers on the course of World War II. pl
dc.subject.pl Enigma, szyfry, kryptologia, maszyna Lorenza, Bletchley Park pl
dc.subject.en Enigma, ciphers, cryptology, Lorenz cipher, Bletchley Park pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Janusz [SAP11018424] pl
dc.contributor.reviewer Mikietyński, Piotr [SAP11014853] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90246-145852 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)