Jagiellonian University Repository

Badanie profilu ilościowego wybranych metabolitów wtórnych komosy wielkolistnej

pcg.skipToMenu

Badanie profilu ilościowego wybranych metabolitów wtórnych komosy wielkolistnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Podolak, Irma [SAP20000703] pl
dc.contributor.author Barth, Beata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:55:07Z
dc.date.available 2020-07-25T03:55:07Z
dc.date.submitted 2014-09-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198516
dc.language pol pl
dc.title Badanie profilu ilościowego wybranych metabolitów wtórnych komosy wielkolistnej pl
dc.title.alternative The study of the quantitative profile of selected secondary metabolites of Chenopodium hybridum. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem podjętej pracy była analiza jakościowego i ilościowego składu flawonoidów i fenolokwasów w poszczególnych częściach morfotycznych Chenopodium hybridum. Wykorzystując technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), udało się zidentyfikować 17 związków, w tym 12 flawonoidów i 5 fenolokwasów. Ilościowo oznaczono zawartość kwasu chlorogenowego, izochlorogenowego i kawowego w roślinie. Ponadto podjęto próbę porównania dwóch metod ekstrakcji, ekstrakcji klasycznej i ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami dla potrzeb ewentualnej izolacji związków fenolowych z surowców roślinnych. Ekstrakcja klasyczna okazała się być metodą bardziej efektywną do izolacji związków fenolowych z górnych części morfotycznych rośliny, podczas gdy ekstrakcja z ultradźwiękami była skuteczniejsza w przypadku korzeni. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to analyze the qualitative and quantitative composition of flavonoids and phenolic acids in different morphotic parts of Chenopodium hybridum. Using high-performance liquid chromatography (HPLC), it was possible to identify 17 compounds: 12 flavonoids and 5 phenolic acids. Quantitatively, the content of chlorogenic, izochlorogenic and caffeic acid in the plant was also measured. In addition, attempts to compare the two methods of extraction, the classic extraction and ultrasonic extraction for the possible isolation of phenolic compounds from plant materials were taken. Classic extraction has proven to be more effective method for the isolation of phenol compounds from the aerial parts of the plant, while the ultrasonic extraction has occured to be more effective for roots. pl
dc.subject.pl Chenopodium hybridum, flawonoidy, fenolokwasy, ekstrakcja klasyczna, ekstrakcja z ultradźwiękami pl
dc.subject.en Chenopodium hybridum, flavonoids, phenolic acids, classic extraction, ultrasonic extraction pl
dc.contributor.reviewer Podolak, Irma [SAP20000703] pl
dc.contributor.reviewer Janeczko, Zbigniew [SAP20000699] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90241-112148 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)