Jagiellonian University Repository

Obraz świata i człowieka. Afryka w prozie Ryszarda Kapuścińskiego

pcg.skipToMenu

Obraz świata i człowieka. Afryka w prozie Ryszarda Kapuścińskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Bryndza-Stabro, Stanisław [SAP11006155] pl
dc.contributor.author Kaprian, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:53:52Z
dc.date.available 2020-07-25T03:53:52Z
dc.date.submitted 2014-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198496
dc.language pol pl
dc.title Obraz świata i człowieka. Afryka w prozie Ryszarda Kapuścińskiego pl
dc.title.alternative Depiction of the world and human. Africa in Ryszard Kapuściński's prose. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest obraz świata i człowieka, jaki wyłania się z prozy Ryszarda Kapuścińskiego. Niniejsze rozważania dotyczą zarówno obrazu wielokulturowej przestrzeni, jaką w prozie Kapuścińskiego odnajdujemy, jak i sposobu przedstawienia człowieka - Afrykanina, którego pisarz uczynił naczelnym bohaterem swej afrykanistycznej twórczości. Całość składa się z trzech rozdziałów zatytułowanych: "Między rzeczywistością a fikcją –o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”, "Świat. Afryka widziana oczami Cesarza Reportażu" oraz "Człowiek. Mieszkańcy Czarnego Lądu". pl
dc.abstract.en The aim of this disseration is to analize depiction of the world and human in the prose of Ryszard Kapuściński. This consideration is about portrayal of multicultural world, which we can find in Kapuściński's prose and about human - African, who is the main character of writer's work.The thesis is divided into three parts: "Between reality and fiction - about Kapuściński's work", "World. Africa in the eyes of Emperor of Reportage" and "Human. Residents of Africa". pl
dc.subject.pl reportaż, Afryka, Afrykańczyk, świat, człowiek pl
dc.subject.en reportage, Africa, African, world, human pl
dc.contributor.reviewer Bryndza-Stabro, Stanisław [SAP11006155] pl
dc.contributor.reviewer Zarębianka, Zofia pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90220-94863 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)