Jagiellonian University Repository

Ograniczenia w wykonywaniu praw rzeczowych na obszarach objętych ochroną przyrody w formie parku narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Tatrzańskiego Parku Narodowego

pcg.skipToMenu

Ograniczenia w wykonywaniu praw rzeczowych na obszarach objętych ochroną przyrody w formie parku narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Tatrzańskiego Parku Narodowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.contributor.author Michalak, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:52:10Z
dc.date.available 2020-07-25T03:52:10Z
dc.date.submitted 2014-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198469
dc.language pol pl
dc.title Ograniczenia w wykonywaniu praw rzeczowych na obszarach objętych ochroną przyrody w formie parku narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Tatrzańskiego Parku Narodowego pl
dc.title.alternative The restrictions on property rights in nature areas, protected in the form of a national park, with particular attention to the Tatra National Park pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie relacji, jakie zachodzą pomiędzy ochroną praw rzeczowych a ochroną środowiska. Ochrona środowiska, w tym ochrona przyrody, bardzo często wymaga daleko idącej ingerencji w wykonywanie przez osoby uprawnione ich praw rzeczowych, w tym prawa własności. Ograniczenia dla praw rzeczowych są szczególnie widocznie w miejscach, które objęte są jedną z form ochrony przyrody. Autor w swoich rozważaniach skupił się na problematyce parku narodowego i ograniczeń, jakie są związane z jego najpierw utworzeniem, a następnie funkcjonowaniem. Za przykład, ilustrujący rzeczywiste - historyczne i współczesne problemy związane z wykonywaniem praw rzeczowych a ochroną w przyrody poprzez ustanowienie parku narodowego, posłużył Tatrzański Park Narodowy - jeden z najstarszych polskich parków narodowych, ustanowiony na obszarze polskiej części Tatr. pl
dc.abstract.en This master thesis focuses on relation between property rights and natural environment protection. These two values, important for modern societies, are often in contradiction to each other. The legal systems of contemporary states offer different solutions from which the principle of proportionality seems to be the most influential one.As an example of limitations on property rights in result of environment protection, author discusses the issue of national park as the most comprehensive form of nature protection. This analysis is narrowed to the two subjects. First of all, author presents the general national legislation, dedicated to national parks and to the restrictions on property rights. Secondly, in order to broaden the point of view on this issue, there is presented a quasi-case study of one of the most characteristic Polish national parks - the Tatra National Park. In this part of the master thesis, there are highlighted the selected problems related to the scope of exercising the property rights in and next to the Tatra National Park. pl
dc.subject.pl Własność, park narodowy, prawa rzeczowe, Tatrzański Park Narodowy, ograniczenia, zasada proporcjonalności, ochrona przyrody, środowisko. pl
dc.subject.en Property rights, restriction on property rights, the proportionality principle, national park, environment. pl
dc.contributor.reviewer Półtorak, Nina [SAP11016017] pl
dc.contributor.reviewer Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90191-112843 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)