Jagiellonian University Repository

Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym na przykładzie firmy Krakvet Marek Batko sp.k.

pcg.skipToMenu

Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym na przykładzie firmy Krakvet Marek Batko sp.k.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Walczy, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:49:50Z
dc.date.available 2020-07-25T03:49:50Z
dc.date.submitted 2014-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198432
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym na przykładzie firmy Krakvet Marek Batko sp.k. pl
dc.title.alternative Managing a family business as an example company Krakvet Marek Batko sp.k. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Firmy rodzinne stanowią najliczniejszą część biznesu w Europie, stoi jednak przed nimi niezwykle trudne zadanie jakim jest połączenie biznesu z rodzinnymi relacjami. Komunikacja z najbliższymi, zarządzenie strategiczne, wyznaczenie celów i misji oraz do-branie odpowiedniej struktury organizacyjnej to tylko nieliczne z zadań z jakimi musi się zmierzyć firma rodzinna. Przedsiębiorstwo rodzinne to przede wszystkim pasja, determinacja oraz poświęcenie które owocuje w momencie przekazania firmy w ręce młodszego pokolenia. W niniejszej pracy skupiono się na przybliżeniu zagadnień takich jak: komunikacja, zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie rodzinnym, misje i cele stawiane przez firmy rodzinne, analiza SWOT oraz struktura organizacyjna. Na pod-stawie przedsiębiorstwa Krakvet Marek Batko sp.k. zaproponowano zmianę struktury organizacji która ma poprawić funkcjonowanie firmy, a w szczególności kwestie związane z komunikacją w organizacji. pl
dc.abstract.en Family businesses represent the majority of companies in Europe. However, those com- panies are facing an extremely difficult task which is to combine business and family relationships. Communication with loved ones, strategic management, setting goals and missions and choosing the appropriate organizational structure are just a few of the key issues the family business has to tackle. The typical family business is primarily com- posed of passion, determination and dedication that becomes fruitful when the company is passed into the hands of the younger generation.This paper focuses on areas such as communication, strategic management of the family business, mission and goals for the family business, SWOT analysis, and organizational structure.
Based on the case study of Krakvet Mark Batko sp.k. this paper proposes ways of improving the functions of a family-run company, and in particular issues relat-ed to communication within the organization. pl
dc.subject.pl przedsiębiorstwo rodzinne – struktura organizacji – komunikacja – przedsiębiorstwo – Krakvet pl
dc.subject.en family business - structure of the organization - communication – business - Krakvet pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90152-135584 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)