Jagiellonian University Repository

Segmentacja klientów usługodawcy ze względu na sposób i techniki obsługi

pcg.skipToMenu

Segmentacja klientów usługodawcy ze względu na sposób i techniki obsługi

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Rucka, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:48:46Z
dc.date.available 2020-07-25T03:48:46Z
dc.date.submitted 2014-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198415
dc.language pol pl
dc.title Segmentacja klientów usługodawcy ze względu na sposób i techniki obsługi pl
dc.title.alternative The segmentation of the customers of the telecomunication services company considering the manners and sales techniques pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy była analiza możliwych do wykorzystania technik i narzędzi obsługi klienta ze względu na przypisanie klienta do jednej z grup segmentacyjnych. Praca została podzielona na część teoretyczną i empiryczną. Część teoretyczna obejmuje dwa rozdziały dotyczące segmentacji i obsługi klientów. Z kolei w części empirycznej ujęto metodologiczne podstawy badań własnych oraz analizę zebranego w badaniach materiału. Badania zostały przeprowadzone wśród klientów salonu Plus GSM przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego. Dla potrzeb badań wykorzystano badania Instytutu Pentor oraz doświadczenia zawodowe autora w obsłudze klienta. Na podstawie zebranych informacji do poszczególnych typów klienta dokonano próby dostosowania odpowiednich narzędzi i technik obsługi. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis was to analyse what kind of sales techniques and customer service tools can be used considering assigning customers to several segmentation groups. The first two chapters are a theoretical base and they describe the concept of clients segmentation and the meaning of customers service. The last two chapters are an empirical part, where it is described the method of the research and the research analysis. For the research it was choosen a diagnostic survey method and it was tested on the group of Plus GSM clients. The research was supported by the Pentor Institute research and the experience that the author has as a result of working in one of the Plus GSM shops. On the grounds of the collected informations, for each of clients group it was proffered a different service tools and sales techniques. pl
dc.subject.pl klient - obsługa - techniki sprzedaży pl
dc.subject.en client - customer service - sales techniques pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90135-147330 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)