Jagiellonian University Repository

Outsider w filmach Takeshiego Kitano. Przyczyny i skutki ostracyzmu w społeczeństwie japońskim

pcg.skipToMenu

Outsider w filmach Takeshiego Kitano. Przyczyny i skutki ostracyzmu w społeczeństwie japońskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Korporowicz, Leszek [SAP11019862] pl
dc.contributor.author Łuszczak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:47:38Z
dc.date.available 2020-07-25T03:47:38Z
dc.date.submitted 2014-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198397
dc.language pol pl
dc.title Outsider w filmach Takeshiego Kitano. Przyczyny i skutki ostracyzmu w społeczeństwie japońskim pl
dc.title.alternative Outsider in the work of Takeshi Kitano. Causes and effects of ostracism in the Japanese society pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza filmów reżysera ze szczególnym skupieniem na postaciach outsiderów oraz przedstawienie przyczyn i skutków ostracyzmu w społeczeństwie japońskim. Opisano teorie konfliktów (Marksa, Webera, Dahrendorfa, Cosera, Collinsa, Giddensa), dewiacji społecznych (Durkheim, Merton) i ich podłoży, stereotypów i szkodliwości społecznych. Zajęto się opisem specyfiki społeczeństwa japońskiego oraz jego współczesnymi problemami. Przedstawiono rolę filmu w komunikacji społecznej i mediach masowych, oraz ich wpływ na jednostki (koncepcje Laswella, Wrighta, McQuila). Przytoczono historię japońskiego filmu oraz biografię Takeshiego Kitano. W rozdziałach III – V filmy zostały poddane analizie, która miała wyodrębnić cechy, którymi charakteryzują się japońscy outsiderzy oraz przedstawić przyczyny i skutki ostracyzmu. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to present the role of outsiders in the Japanese society based on film works of Takeshi Kitano. Also I was trying to describe the main causes and effects of ostracism in the Japanese society. The biography (1947-2010) and filmography (1989-2012) of the director are widely described.My thesis exhibits past and modern conflict theories (from K. Marks and M. Weber up to modern theories that are created by R. Dahrendorf, L.C. Coser, R. Collins, A. Giddens). It describes types and qualities of social conflicts. The theories of deviancy and its types I was trying also to include. The thesis shows the main features and problems that are vivid in modern Japanese society. The contemporary film industry, mass media, communication and their role in society (theories of Laswell, Wright and McQuil) are described in chapter two. Analysis focused on the outsider characters of the films directed by Takeshi Kitano are presented in chapters three, four and five. The work describes how the Japanese society, norms and laws have enormous influence on individuals and turn them into the total outsiders. My thesis also presents how the outsiders trying to exist and survive in the modern Japanese society. pl
dc.subject.pl Takeshi Kitano, film japoński, outsider pl
dc.subject.en Takeshi Kitano, Japanese cinema, outsider pl
dc.contributor.reviewer Kamińska, Ewa [SAP11018573] pl
dc.contributor.reviewer Korporowicz, Leszek [SAP11019862] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90117-62610 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)