Jagiellonian University Repository

Relacje mediów i polityki na przykładzie wybranych państw - Włoch, Francji i Ukrainy

pcg.skipToMenu

Relacje mediów i polityki na przykładzie wybranych państw - Włoch, Francji i Ukrainy

Show full item record

dc.contributor.advisor Bednarczyk, Bogusława [SAP11005162] pl
dc.contributor.author Nowicka, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:44:37Z
dc.date.available 2020-07-25T03:44:37Z
dc.date.submitted 2014-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198349
dc.language pol pl
dc.title Relacje mediów i polityki na przykładzie wybranych państw - Włoch, Francji i Ukrainy pl
dc.title.alternative Relationships between media and policy based on selected countries - Italy, France and Ukraine. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było pokazanie na przykładzie trzech różnych państw - Włoch, Francji i Ukrainy, wyglądają relacje mediów i polityki. Pomimo pewnych podobieństw, zwłaszcza w przypadku Włoch i Francji, problemy podjęte w ramach analizy stosunków media- polityka, zostały pokazane z zupełnie różnych perspektyw. W przypadku Włoch, został przywołany przykład Silvio Berlusconiego, jako polityka pełniącego jedną z najważniejszych funkcji w państwie, a z drugiej strony właściciela prywatnej telewizji. W okresie swoich rządów, oprócz dzialalności politycznej, znany byl także z ogromnych wpływów na media. Drugim przykładem polityka o dużych wpływach w mediach był Nicolas Sarkozy. Prezydent Francji w latach 2007-2012, z jednej strony zmienił obraz francuskich mediów przez przeprowadzenie reform, z drugiej natomiast, świetnie potrafił wykorzystać swoje wpływy, i w miare możliwości, podporządkowywać sobie media. Na przykładzie Ukrainy, zostało z kolei pokazane, jak wydarzenia, które przeszly do historii jako "Pomarańczowa Rewolucja" zmieniły nie tylko obraz ukraińskiej sceny politycznej, ale równiez proces funkcjonowania mediów. Wydarzenia, które miały miejsce na przełomie 2004 i 2005 roku, w dużym stopniu ograniczyły cenzurę i wprowadzily większą niezależność w środowisku dziennikarskim. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to show the relationship of media and politics on the example of Italy, France and Ukraine. Despite some similarities, especially in the case of Italy and France, the problems taken in the analysis of media-politics relations, are shown from completely different perspectives. In the case of Italy, was cited example of Silvio Berlusconi, as a politician acting as one of the most important functions in the country, on the other hand, the owner of a private television. During the period of his reign, in addition to business of political, was known as the enormous influence on the media. A second example of a politician with a large influence in the media was Nicolas Sarkozy. President of France in 2007-2012, on the one hand, the French media has changed the image by carrying out reforms, on the other hand, well he could use his influence, and where possible, to subordinate the media. The example of Ukraine, was in turn shown as the events that have gone through history as the "Orange Revolution" changed not only the image of the Ukrainian political scene, but also the process of functioning of the media. The events that took place at the turn of 2004 and 2005, largely limited censorship and introduced greater independence in the journalistic community. pl
dc.subject.pl media, polityka, systemy medialne, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Pomarańczowa Rewolucja pl
dc.subject.en media, policy, media systems, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, the Orange Revolution pl
dc.contributor.reviewer Bednarczyk, Bogusława [SAP11005162] pl
dc.contributor.reviewer Stoczewska, Barbara [SAP11008042] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90061-134913 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo polityczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)