Jagiellonian University Repository

Rola komunikatu językowego na plakatach propagandowych z okresu PRL-u zawierających wizerunek kobiety

pcg.skipToMenu

Rola komunikatu językowego na plakatach propagandowych z okresu PRL-u zawierających wizerunek kobiety

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaszyńska-Magiera, Małgorzata [SAP11013138] pl
dc.contributor.author Kowalczyk, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:42:59Z
dc.date.available 2020-07-25T03:42:59Z
dc.date.submitted 2014-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198323
dc.language pol pl
dc.title Rola komunikatu językowego na plakatach propagandowych z okresu PRL-u zawierających wizerunek kobiety pl
dc.title.alternative The role of linguistic communication on posters from the period of PRL with the image of women pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest plakat propagandowy z okresu PRL-u zawierający wizerunek kobiety. Praca podzielona jest na trzy części. Pierwszy rozdział stanowi próbę określenia, czym jest propaganda, jaka jest jej geneza, historyczny rozwój, funkcje i rodzaje.Druga część to rozważania na temat plakatu, jego: rodzajów,funkcji oraz roli i ewolucji w powojennej Polsce.Trzeci rozdział to analiza wybranych grafik z okresu PRL-u ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikatu językowego zamieszczonego na afiszach. pl
dc.abstract.en Subject of this work is propaganda poster from the period of PRL. Work is divided into three parts.First chapter: genesis, definitions,types and functions of propaganda.Second chapter is about poster: types, functons, evolution and role in the post-war Poland. Third chapter is an analysis of posters from the period of PRL, especially the role of the communication. pl
dc.subject.pl PRLPropagandaKobietaPlakat pl
dc.subject.en PRL\nPropaganda\nWomen\nPoster pl
dc.contributor.reviewer Mazur, Wojciech [SAP11019479] pl
dc.contributor.reviewer Gaszyńska-Magiera, Małgorzata [SAP11013138] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-90031-117948 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy kulturoznawstwo międzynarodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)