Jagiellonian University Repository

"RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH JAKO ORGAN OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

pcg.skipToMenu

"RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH JAKO ORGAN OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Show full item record

dc.contributor.advisor Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.author Cebula, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:40:08Z
dc.date.available 2020-07-25T03:40:08Z
dc.date.submitted 2014-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198278
dc.language pol pl
dc.title "RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH JAKO ORGAN OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" pl
dc.title.alternative The Human Rights Defender as a body for the protection of rights and freedom of individual in the Republic of Poland. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaprezentowałam w niej kształtowanie się tej instytucji. Pierwszy rozdział został poświęcony genezie i istocie instytucji. Drugi analizuje zakres i zasady działania Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzeci rozdział przybliża funkcjonowanie Rzecznika. Czwarty zaś ukazuje wewnętrzną strukturę organizacyjną. pl
dc.abstract.en The thesis concerns the Human Rights Defender. I presented in the evolution of this institution. The first chapter presents the origins and essence of the institution. The second chapter analyzes the scope and operation of the Human Rights Defender. The third chapter introduces the functioning of the ombudsman. The fourth shows the internal structure of the organization. pl
dc.subject.pl Rzecznik Praw Obywatelskich, prawa człowieka, wolności człowieka pl
dc.subject.en Ombudsman, human rights, human freedom pl
dc.contributor.reviewer Mikuli, Piotr [SAP11018442] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89979-99217 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)