Jagiellonian University Repository

Analiza struktury i względnej stabilności monowarstw naftalenotioli i naftalenoselenoli na powierzchni Au(111)

pcg.skipToMenu

Analiza struktury i względnej stabilności monowarstw naftalenotioli i naftalenoselenoli na powierzchni Au(111)

Show full item record

dc.contributor.advisor Cyganik, Piotr [SAP11016290] pl
dc.contributor.author Noworolska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:37:41Z
dc.date.available 2020-07-25T03:37:41Z
dc.date.submitted 2014-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198239
dc.language pol pl
dc.title Analiza struktury i względnej stabilności monowarstw naftalenotioli i naftalenoselenoli na powierzchni Au(111) pl
dc.title.alternative Structure analysis and relative stability of self-assembled monolayers of naphtalenethiols and naphtaleneselenols on Au(111) substrate pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem badań są molekuły 2-cyjano-6-naftalenotiolu oraz 2-cyjano-6-naftalenoselenolu osadzone na podłożu Au(111), celem badań jest natomiast ocena struktury oraz względnej stabilności obu układów. Zastosowanie techniki mikroskopowej STM pozwoliło wykazać, że badane molekuły na podłożu Au(111) są zdolne do tworzenia monowarstw o wysokim stopniu uporządkowania i porównywalnej, wysokiej gęstości upakowania. Pomiar kąta zwilżania w eksperymencie wymiany wskazuje na znacznie większą stabilność interfejsu złoto-selen. Badane SAMy aromatyczne potencjalnie mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonalizacji powierzchni elementów elektronicznych. pl
dc.abstract.en The subject of my research are molecules of 2-cyano-6-naphtalenethiol and 2-cyano-6-naphtaleneselenol assembled on the Au(111) substrate. In order to show that the molecules are capable of forming highly organized monolayers, STM measurements had been performed. The two systems exhibit comparable and high packing density. Exchange experiments had been carried out by using contact angle measurements which revealed much higher stability of the gold-selenolate interface in comparison to the gold-thiolate one. Self-assembled monolayers based on aromatic moieties may be potentially applied as functional coverage in electronic elements. pl
dc.subject.pl SAM, naftalen, STM, pomiar kąta zwilżania pl
dc.subject.en SAM, naphtalene, STM, contact angle measurement pl
dc.contributor.reviewer Cyganik, Piotr [SAP11016290] pl
dc.contributor.reviewer Krok, Franciszek [SAP11015621] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89936-97127 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)