Jagiellonian University Repository

Obraz polskiego życia politycznego na łamach tygodnika "Uważam Rze" w latach 2011-2012

pcg.skipToMenu

Obraz polskiego życia politycznego na łamach tygodnika "Uważam Rze" w latach 2011-2012

Show full item record

dc.contributor.advisor Dudek, Antoni [SAP11013967] pl
dc.contributor.author Mercik, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:33:43Z
dc.date.available 2020-07-25T03:33:43Z
dc.date.submitted 2014-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198176
dc.language pol pl
dc.title Obraz polskiego życia politycznego na łamach tygodnika "Uważam Rze" w latach 2011-2012 pl
dc.title.alternative The view of polish political life in the weekly magazine 'Uważam Rz' in the years 2011 - 2012. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem niniejszej pracy jest analiza obrazu polskiego życia politycznego przedstawionego na łamach tygodnika „Uważam Rze” w latach 2011 – 2012. W pracy przedstawiono najważniejsze aspekty związane z polską polityką i jej aktorami na przestrzeni blisko dwóch lat. Autor skupił się na analizie zawartości pisma i próbie dokonania syntezy najczęściej poruszanych tematów w opisywanym periodyku. Zabieg ten miał na celu ukazanie procesów i decyzji politycznych przez pryzmat konserwatywnej myśli publicystów tworzących w jednym z najbardziej poczytnych tygodników opinii publicznej w latach 2011 – 2012. pl
dc.abstract.en The subject of work is analysis of the view of polish political life in the weekly magazine 'Uważam Rze" in the years 2011 - 2012. The work presents the most important aspects of polish politics and its actors by nearly two years. The author focused on the analysis of the content of magazine. Also he try to make a synthesis of the most discussed topics which were described by the conservative journalists. pl
dc.subject.pl "Uważam Rze", publicyści, polityka, rząd, opozycja. pl
dc.subject.en 'Uważam Rze", publicists, politics, government, opposition. pl
dc.contributor.reviewer Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.reviewer Dudek, Antoni [SAP11013967] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89869-151829 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo polityczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)