Jagiellonian University Repository

Blog jako narzędzie komunikacji marketingowej - sposoby wykorzystywania blogów w budowaniu marki osobistej

pcg.skipToMenu

Blog jako narzędzie komunikacji marketingowej - sposoby wykorzystywania blogów w budowaniu marki osobistej

Show full item record

dc.contributor.advisor Sagan, Adam [SAP11116872] pl
dc.contributor.author Polit, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:30:01Z
dc.date.available 2020-07-25T03:30:01Z
dc.date.submitted 2014-09-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198122
dc.language pol pl
dc.title Blog jako narzędzie komunikacji marketingowej - sposoby wykorzystywania blogów w budowaniu marki osobistej pl
dc.title.alternative Blog as a tool of marketing communication - ways to use blogs in building a personal brand pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca opisuje sposoby wykorzystywania blogów jako narzędzia marketingowego, na przykładzie wybranych stron. Celem pracy było sprawdzenie, czy popularność danego blogera przekłada się na zaangażowanie jego czytelników oraz jakie strategie stosowane są przez blogerów w budowaniu marki osobistej. pl
dc.abstract.en This thesis focuses on describing ways of using blogs as marketing communication tools, based on selected cases. The aim of this work is to verify whether the popularity of the blogger is taking an effect on the commitment of its readers and which strategies are used by the blogger to build a personal brand. pl
dc.subject.pl blog, blogosfera, marka osobista, Internet pl
dc.subject.en blog, blogosphere, personal brand, Internet pl
dc.contributor.reviewer Sagan, Adam [SAP11116872] pl
dc.contributor.reviewer Perek-Białas, Jolanta [SAP11017480] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89800-117174 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl
dc.fieldofstudy badania społeczne i analiza danych pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)