Jagiellonian University Repository

Problemy z zajściem w ciażę a występowanie depresji u kobiet.

pcg.skipToMenu

Problemy z zajściem w ciażę a występowanie depresji u kobiet.

Show full item record

dc.contributor.advisor Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.author Szczęsna, Ada pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:29:46Z
dc.date.available 2020-07-25T03:29:46Z
dc.date.submitted 2014-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198118
dc.language pol pl
dc.title Problemy z zajściem w ciażę a występowanie depresji u kobiet. pl
dc.title.alternative Problems with getting pregnant and the occurrence of depression in women. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy są problemy z zajściem w ciążę a występowanie depresji u kobiet.Cel pracy: ocena wpływu problemów z zajściem w ciążę na występowanie depresji u kobiet.Materiały i metody: w badaniu uczestniczyło 110 kobiet. Grupę badawczą utworzyły 102 kobiety. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, opracowany specjalnie do celów tej pracy oraz kwestionariusz PHQ-9. Wyniki: w pracy wykazano, że depresja dotyka kobiety leczące się z powodu trudności z zajściem w ciążę. Potwierdzono, iż zmiany w życiu intymnym mogą mieć wpływ na wystąpienie depresji wśród kobiet leczących się z powodu trudności z zajściem w ciążę. Stwierdzono, że leczeniem się obecnie lub w przeszłości na depresje ma wpływ na wystąpienie depresji wśród kobiet leczących się z powodu trudności z zajściem w ciążę oraz wykazano, iż występowanie depresji jest częstsze wśród kobiet z rozpoznaną niepłodnością partnera w stosunku do kobiet u których partnerów nie zdiagnozowano niepłodności.Wnioski: problemy z zajściem w ciążę i występowanie depresji u kobiet jest częste i dotykają wielu ludzi. Wiedza o czynnikach ryzyka zaburzeń depresyjnych jest niezbędna by pomóc kobietom borykającym się z trudnościami prokreacyjnymi pl
dc.abstract.en The topic of the diploma thesis are problems with getting pregnant and the occurrence of depression in women.The main objective: was to assess the problems of getting pregnant on the incidence of depression in women. Materials and methods: The study included 110 women. The research group formed 102 women. The research tool was a questionnaire developed specifically for this work and a questionnaire PHQ-9. Results: It was shown that depression affects women who suffer for difficulty of getting pregnant. It was found that treatment currently or in the past for depression has an impact on the occurrence of depression among women treated for difficulty getting pregnant, and it has been shown that the presence of depression is more common among women diagnosed with infertility partner compared to women who had not been diagnosed with partners infertility.Conclusions: Problems with pregnancy and the occurrence of depression in women are common and involve many people. Knowledge about risk factors of depressive disorders is essential to help women in difficulty procreation. pl
dc.subject.pl niepłodność, depresja, problemy prokreacyjne pl
dc.subject.en infertility, depression, fertility problems pl
dc.contributor.reviewer Motyka, Marek [SAP20000309] pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89788-63528 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)