Jagiellonian University Repository

Samoocena i zadowolenie z ciała u kobiet o różnym stopniu aktywności fizycznej

pcg.skipToMenu

Samoocena i zadowolenie z ciała u kobiet o różnym stopniu aktywności fizycznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.contributor.author Batko, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:29:42Z
dc.date.available 2020-07-25T03:29:42Z
dc.date.submitted 2014-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198117
dc.language pol pl
dc.title Samoocena i zadowolenie z ciała u kobiet o różnym stopniu aktywności fizycznej pl
dc.title.alternative Relationships among self-esteem, body satisfaction, and different level of physical activity of females pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem badań jest sprawdzenie zależności między wybranymi cechami osobowości (agresywności, zapotrzebowania na stymulację, neurotycznością, ekstrawersja, sumiennością, otwartością, ugodowością, samooceną i zadowoleniem z ciała) a poziomem i rodzajem aktywności fizycznej wśród kobiet. W badaniu wzięły udział wyłącznie kobiety (N = 110) ze średnią wieku 25 lat (SD = 5,788), które zostały podzielone na trzy grupy: trenujące sztuki walki (n = 29), aktywne fizycznie (n = 48), nieaktywne (n = 33). Wykorzystane metody: Kwestionariusz NEO-FFI Costa i McCrea (Zawadzki i in., 1998), Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji (Gaś, 1980), Kwestionariusz Zainteresowań i Preferencji (SSS-V, Zuckerman, 1983), Skala Zaangażowania w Ciało (BIS, Obrach i Mikulincer, 1998), Skala Samooceny Rosenberga (Dzwonkowska i in., 2008), Skala Zadowolenia z Ciała (BSS, Slade i in., 1990), Skala Samokrytycyzmu ze Skali Samooceny Fitts’a (Fitts, 1978) oraz mini ankieta na temat form i poziomu aktywności fizycznej. Kobiety trenujące sztuki walki mają średnio wyższy poziom zapotrzebowania na stymulację (p < 0,05; F = 4,151), preferencje ryzyka fizycznego (p < 0,001; F = 9,570), zapotrzebowania na doznania zmysłowe (p < 0,05; F = 3,745), natomiast średnio niższą potrzebę ochrony ciała (p < 0,05; F = 4,550) niż kobiety nieaktywne fizycznie. Kobiety trenujące sztuki walki są średnio bardziej sumienne niż kobiety aktywne i nieaktywne fizycznie (p < 0,001; F = 13,251). Poziom aktywności fizycznej koreluje dodatnio z zapotrzebowaniem na stymulację (p < 0,005; rho = 0,228), ujemnie z samooceną (p < 0,05; rho = -0,196) i zadowoleniem z ciała (p < 0,05; rho = -0,160). W pracy znajduję się interpretacja wyników oraz wnioski teoretyczne, metodologiczne i implikacyjne. pl
dc.abstract.en The purpose of this study was to explore relationships between personality features, such as aggressiveness, sensation seeking, neuroticism, extraversion, conscientiousness, openness to experience, agreeableness, global self-esteem, body satisfaction and level and type of physical activity in females. In the study participated 110 females, mean age 25 years (SD = 5,788). Participants were divided in three groups: marital artists (n = 29), physically active (n = 48) and non-active (33). The methods used in the study: NEO-FFI Costa&McCrea (polish version: Zawadzki et al., 1998), Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji (Gaś, 1980), Sensetion Seeking Scale (SSS-V, Zuckerman, 1983), Body Investment Scale (BIS, Obrach i Mikulincer, 1998), Self-Esteem Scale Rosenberg (polish version: Dzwonkowska et al., 2008), Body Satisfaction Scale (BSS, Slade et al., 1990), Self-Criticism Scale from Tennessee Self Concept Scale (Fitts, 1978) and short survey enquiring type and level of physical activity of participants. Marital artist have higher levels of sensation seeking (p < 0,05; F = 4,151), thrill and adventure seeking (p < 0,001; F = 9,570), experience seeking (p < 0,05; F = 3,745) but lower body protection (p < 0,05; F = 4,550) comparing with non-active females. Martial artists are more conscientiousness comparing with physically active and non-active females (p < 0,001; F = 13,251). The level of physical activity correlates positively with sensation seeking (p < 0,05; rho = 0,228), but negatively with global self-esteem (p < 0,05; rho = -0,196) and with body satisfaction (p < 0,05; rho = -0,160). Discussion and implication of the results are also presented. pl
dc.subject.pl aktywność fizyczna, samoocena, osobowość, wizerunek ciała, sztuki walki pl
dc.subject.en physical activity, self-esteem, personality, body image, martial artists pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Barbara [SAP11016040] pl
dc.contributor.reviewer Ostrowski, Tadeusz [SAP11007147] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89787-110597 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)