Jagiellonian University Repository

I Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego w Krakowie (16 stycznia 2012)

pcg.skipToMenu

I Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego w Krakowie (16 stycznia 2012)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa