Jagiellonian University Repository

Grzech w świetle islamu na przykładzie Bacha bazi w Afganistanie

pcg.skipToMenu

Grzech w świetle islamu na przykładzie Bacha bazi w Afganistanie

Show full item record

dc.contributor.advisor Rudnicka-Kassem, Dorota [SAP11116654] pl
dc.contributor.author Bruchmüller, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:25:10Z
dc.date.available 2020-07-25T03:25:10Z
dc.date.submitted 2014-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198045
dc.language pol pl
dc.title Grzech w świetle islamu na przykładzie Bacha bazi w Afganistanie pl
dc.title.alternative Sin in light of Islam on the example of Bacha bazi in Afghanistan pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka jest opisem zjawiska mającego miejsce zwłaszcza na obszarze Afganistanu, a które nosi nazwę w języku farsi Bacha bazi. W tłumaczeniu na język polski oznacza ona chłopca do zabawy, a słowo zabawa jest metaforą dla pedofilii. Chociaż dominującą religią w Afganistanie jest islam, to panuje powszechne przyzwolenie męskiej części społeczeństwa na ten precedens i jedynymi, którzy starają się z nim walczyć są pozarządowe organizacje międzynarodowe. pl
dc.abstract.en Barchelor thesis is description of phenomenon which takes place especially in the area of Afghanistan and which calls in farsi language Bacha bazi. In translation into polish it means boy play and word play is a metaphore for pedophilia. Despite dominating religion in Afghanistan is Islam there is common acquiescence of male part of society on this precedent and the only one who tries to fight against it are NGOs. pl
dc.subject.pl Bacha bazi, Afganistan, islam, grzech, pedofilia pl
dc.subject.en Bacha bazi, Afghanistan, Islam, sin, pedophilia pl
dc.contributor.reviewer Rudnicka-Kassem, Dorota [SAP11116654] pl
dc.contributor.reviewer Balwierz, Ida pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89676-129564 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.fieldofstudy studia bliskowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)