Jagiellonian University Repository

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym.

pcg.skipToMenu

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym.

Show full item record

dc.contributor.advisor Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.contributor.author Pietrkiewicz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:24:14Z
dc.date.available 2020-07-25T03:24:14Z
dc.date.submitted 2014-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198030
dc.language pol pl
dc.title Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym. pl
dc.title.alternative The principle of active participation of the parties in administrative proceedings. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zasada czynnego udziału stron jest jedną z ważniejszych zasad w katalogu zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta dotyczy udziału strony we wszystkich stadiach postępowania, począwszy od jego wszczęcia, aż do chwili jego zakończenia. Dalsza część pracy zawiera uprawnienia i obowiązki podmiotów na prawach strony wynikające z zasady czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym. W ostatnim etapie pracy zostały zawarte informacje dotyczące pozbawienia strony możliwości obrony swoich praw jako naruszenie prawa procesowego strony do aktywnego uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. pl
dc.abstract.en The principle of active participation of the parties is one of the most important principles in the general principles of the Code of Administrative Procedure. This rule applies to the participation of the parties in all stages of the proceedings, starting from its initiation, until its completion. The rest of the thesis contains the powers and obligations of the rights of the parties under the principles of active participation of the parties in administrative proceedings. In the final stage of the thesis have been included information regarding deprive the opportunity to defend their rights as a violation of procedural law to actively participate in administrative proceedings. pl
dc.subject.pl postępowanie administracyjne, zasada, strona pl
dc.subject.en administrative proceedings, principle, party pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.reviewer Knysiak-Sudyka, Hanna [SAP11015790] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89658-105359 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)