Jagiellonian University Repository

Miejsce popularyzacji wiedzy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu : o kształtowaniu kompetencji interpretacyjnych w edukacji dorosłych

Miejsce popularyzacji wiedzy w przeciwdziałaniu ...

Show full item record

dc.contributor.author Cyboran, Beata [SAP11116141] pl
dc.contributor.editor Maliszewski, Tomasz pl
dc.contributor.editor Żerko, Józef pl
dc.date.accessioned 2016-01-18T07:25:13Z
dc.date.available 2016-01-18T07:25:13Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61079-17-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19801
dc.language pol pl
dc.title Miejsce popularyzacji wiedzy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu : o kształtowaniu kompetencji interpretacyjnych w edukacji dorosłych pl
dc.title.alternative The popularization of science as a reaction in social exclusion : and improving of interpretive competencies in adult people pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa ; Gdańsk : Ateneum - Szkoła Wyższa pl
dc.description.physical 141-159 pl
dc.subject.pl edukacja dorosłych pl
dc.subject.pl wykluczenie społeczne pl
dc.description.series Biblioteka "Edukacji Dorosłych"; t. 44 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia : przeszłość i teraźniejszość pl
dc.contributor.institution Akademickie Towarzystwo Andragogiczne pl
dc.contributor.institution Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)