Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Miejsce popularyzacji wiedzy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu : o kształtowaniu kompetencji interpretacyjnych w edukacji dorosłych

Miejsce popularyzacji wiedzy w przeciwdziałaniu ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Cyboran, Beata [SAP11116141] pl
dc.contributor.editor Maliszewski, Tomasz pl
dc.contributor.editor Żerko, Józef pl
dc.date.accessioned 2016-01-18T07:25:13Z
dc.date.available 2016-01-18T07:25:13Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61079-17-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19801
dc.language pol pl
dc.title Miejsce popularyzacji wiedzy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu : o kształtowaniu kompetencji interpretacyjnych w edukacji dorosłych pl
dc.title.alternative The popularization of science as a reaction in social exclusion : and improving of interpretive competencies in adult people pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa ; Gdańsk : Ateneum - Szkoła Wyższa pl
dc.description.physical 141-159 pl
dc.subject.pl edukacja dorosłych pl
dc.subject.pl wykluczenie społeczne pl
dc.description.series Biblioteka "Edukacji Dorosłych"; t. 44 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia : przeszłość i teraźniejszość pl
dc.contributor.institution Akademickie Towarzystwo Andragogiczne pl
dc.contributor.institution Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach