Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Druidzi i ofiary z ludzi : krótka historia mitu

Druidzi i ofiary z ludzi : krótka historia mitu

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Anczyk, Adam [USOS6992] pl
dc.date.accessioned 2016-01-18T07:16:43Z
dc.date.available 2016-01-18T07:16:43Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 1230-4379 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19799
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Druidzi i ofiary z ludzi : krótka historia mitu pl
dc.title.alternative Druids and human sacrifices : a short history of the myth pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-32 pl
dc.subject.pl druidzi pl
dc.subject.pl ofiary z ludzi pl
dc.subject.pl religie Celtów pl
dc.subject.pl mit pl
dc.subject.en druids pl
dc.subject.en human sacrifices pl
dc.subject.en Celtic religions pl
dc.subject.en myth pl
dc.description.number 3 (245) pl
dc.description.points 10 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Przegląd Religioznawczy pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Anczyk, Adam: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Religioznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska