Jagiellonian University Repository

Dozwolony użytek osobisty w polskim prawie autorskim

pcg.skipToMenu

Dozwolony użytek osobisty w polskim prawie autorskim

Show full item record

dc.contributor.advisor Markiewicz, Ryszard [SAP11006132] pl
dc.contributor.author Buratowska, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:22:06Z
dc.date.available 2020-07-25T03:22:06Z
dc.date.submitted 2014-09-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197996
dc.language pol pl
dc.title Dozwolony użytek osobisty w polskim prawie autorskim pl
dc.title.alternative The regulation of the legal rights for private use institution in the Polish copyright system pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie dokładnej analizy unormowania instytucji dozwolonego użytku osobistego w systemie polskiego prawa autorskiego. Przedstawiono w niej genezę oraz społeczne uzasadnienie wprowadzenia tego rozwiązania do porządku prawnego, a także zaprezentowano sposób jego ujęcia w prawie Unii Europejskiej oraz ustawodawstwach innych państw Europy i świata. Obszerne fragmenty poświęcone zostały analizie przesłanek dozwolonego użytku osobistego wyznaczonych przez aktualnie obowiązujące przepisy ustawowe. W części końcowej podjęto próbę oceny funkcjonującego porządku oraz zaprezentowano kierunki proponowanych i przewidywanych zmian legislacyjnych w kwestii kształtu regulacji dozwolonego użytku osobistego. pl
dc.abstract.en The purpose of the following paper is to conduct an accurate analysis of the regulation of the legal rights for private use institution in the Polish copyright system.The project presents the origin and social justification for the introduction of this solution into the law. It also shows the way it functions in the EU law and the legislations of other countries in Europe and in the world.The paper gives thorough analysis of the evidences of the legal rights for personal use determined by the current legal articles.The final part of the paper contains the attempt of the assessment of the functioning order and presents the suggested and expected directions of the legislative changes on the question of the forms of the legal rights for personal use regulations. pl
dc.subject.pl prawo autorskie, użytek osobisty, utwór pl
dc.subject.en copyright, private use, opus pl
dc.contributor.reviewer Tischner, Anna [SAP11018435] pl
dc.contributor.reviewer Markiewicz, Ryszard [SAP11006132] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89621-112005 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)