Jagiellonian University Repository

Prawdopodobieństwo - interpretacja skłonnościowa

pcg.skipToMenu

Prawdopodobieństwo - interpretacja skłonnościowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Placek, Tomasz [SAP11011822] pl
dc.contributor.author Puławski, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:21:43Z
dc.date.available 2020-07-25T03:21:43Z
dc.date.submitted 2014-07-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197990
dc.language pol pl
dc.title Prawdopodobieństwo - interpretacja skłonnościowa pl
dc.title.alternative Probability - the propensity interpretation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Pierwszy rozdział mojej pracy poświęcony będzie historycznej analizie rozwoju teorii skłonnościowych, zaczynając od kanonicznego tekstu Karla Poppera The Propensity Interpretation of Probability, od którego interpretacja ta bierze swoją nazwę. Następnie przyjrzę się różnym argumentom za i przeciw skłonnościom, próbując jednocześnie w jak najbardziej przejrzysty sposób przeanalizować ich własności. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie podziału na teorie skłonnościowe długoterminowe, oraz te dla pojedynczych przypadków, które zostanie opatrzone przykładami. Rozdział drugi poświęcony będzie w całości najważniejszemu problemowi, przed jakim staje każdy teoretyk skłonności, a mianowicie paradoksowi Humphreysa, który dotyczy warunkowych skłonności odwrotnych. Przy okazji szczegółowej analizy owego paradoksu, zostanie również poruszona kwestia relacji pomiędzy przyjmowaniem danych interpretacji prawdopodobieństwa a determinizmem. W rozdziale trzecim omówione zostaną bardzo dokładnie różne próby rozwiązania paradoksu Humphreysa, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. teorii współprodukcji, oraz odpowiedzi samego Humphreysa, którego zdaniem problem ten do dzisiaj nie został w satysfakcjonujący sposób rozwiązany. Rozdział ten będzie zarazem kontynuacją rozdziału pierwszego. Wynika to z siły oddziaływania paradoksu Humphreysa, który w dużym stopniu zdeterminował dalsze badania nad interpretacją skłonnościową. pl
dc.abstract.en . pl
dc.subject.pl prawdopodobieństwo interpretacja skłonnościowa pl
dc.subject.en . pl
dc.contributor.reviewer Placek, Tomasz [SAP11011822] pl
dc.contributor.reviewer Wroński, Leszek [SAP13017213] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89614-97140 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)