Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela

Pokaż opis pozycji

dc.contributor.author

Huget, Patrycja [SAP11018094]

pl
dc.date.accessioned

2016-01-18T06:23:37Z

dc.date.available

2016-01-18T06:23:37Z

dc.date.issued

2015

pl
dc.identifier.uri

http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19794

dc.language

pol

pl
dc.title

Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego nauczyciela

pl
dc.title.alternative

Prevention of burnout syndrome

pl
dc.type

JournalArticle

pl
dc.description.physical

93-101

pl
dc.identifier.weblink

http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/4193/4258

pl
dc.abstract.pl

Artykuł przedstawia współczesną koncepcję procesu wypalenia zawodowego oraz czynniki determinujące jego powstawanie. Zawód nauczyciela ze względu na konieczność budowania interakcji społecznych wymaga wielu umiejętności, nazywanych zasobami osobistymi. Ich brak może być predyktorem wypalenia zawodowego. Ważnymi zasobami osobistymi są: wewnętrzne poczucie kontroli, umiejętność twórczego myślenia, budowanie relacji osobistych, dających wsparcie społeczne oraz twardość. Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego polega na rozwijaniu tych umiejętności, pozwalających efektywnie radzić sobie w trudnych sytuacjach

pl
dc.abstract.en

The article presents the modern concept of the process of burnout and the factors determining its formation. The teaching profession, because of the need to build social interaction, requires many skills, called personal resources. Their absence may be a predictor of burnout. Important personal resources are: internal locus of control, creative thinking, building personal relationships, giving social support and hardness. Prevention of burnout syndrome means developing these skills, enabling to cope with difficult situations more effectively

pl
dc.subject.pl

edukacja

pl
dc.subject.pl

syndrom wypalenia zawodowego

pl
dc.subject.pl

profilaktyka wypalenia zawodowego

pl
dc.subject.en

education

pl
dc.subject.en

burnout syndrom

pl
dc.subject.en

occupational burnout prevention

pl
dc.description.number

2

pl
dc.description.publication

0,53

pl
dc.identifier.doi

10.14746/pi.2015.1.2.7

pl
dc.identifier.eissn

2450-6435

pl
dc.title.journal

Polonistyka : innowacje

pl
dc.language.container

pol

pl
dc.date.accession

2016-01-13

pl
dc.affiliation

Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej

pl
dc.subtype

Article

pl
dc.rights.original

OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0;

pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż opis pozycji

Szukaj w RUJ


Szukanie zaawansowane

Statystyki