Jagiellonian University Repository

Aspekty kryminologiczne i karnoprawne udzielania świadczeń medycznych. Zagadnienia wybrane ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zgody pacjenta

pcg.skipToMenu

Aspekty kryminologiczne i karnoprawne udzielania świadczeń medycznych. Zagadnienia wybrane ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zgody pacjenta

Show full item record

dc.contributor.advisor Dadak, Wojciech [SAP11011993] pl
dc.contributor.author Duda, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:18:57Z
dc.date.available 2020-07-25T03:18:57Z
dc.date.submitted 2014-07-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197946
dc.language pol pl
dc.title Aspekty kryminologiczne i karnoprawne udzielania świadczeń medycznych. Zagadnienia wybrane ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zgody pacjenta pl
dc.title.alternative Criminology and criminal law aspects of the provision of medical services. Selected issues with special focus on the patient's consent. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Problematyka zgody pacjenta na dokonanie na jego osobie wszelkich czynności leczniczych stanowi istotną kwestię w kontekście ochrony dóbr, jakimi są prawo do samostanowienia i prawo do ochrony życia i zdrowia. Prawo do samostanowienia, którego formą w szczególności jest nie wyrażenie zgody na zabieg leczniczy, może skutecznie zablokować wszelkie czynności ratujące życie. Zatem powstaje pytanie, czy można wykonać zabieg leczniczy bez zgody pacjenta albo czynności ratujące życie, nie podlegając odpowiedzialności karnej? Czy zgoda na zabieg leczniczy jest kontratypem, powodującym wtórną legalność czynu i czy są sytuacje, gdzie lekarz może powołać się na stan wyższej konieczności ratując życie lub zdrowie pacjenta, który nie wyraził zgody na interwencję medyczną? Poza odpowiedziami na wyżej przedstawione pytania, omówiony zostanie również charakter zgody, jej rodzaje oraz sprzeciw pro futuro. Poruszona zostanie również kwestia ważności zgody pacjentów nietrzeźwych oraz brak zgody osób skazanych na podjęcie w stosunku do nich czynności ratujących życie. Dokonana ponadto zostanie analiza orzecznictwa w przedmiotowym zakresie, w szczególności wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 22/10. pl
dc.abstract.en The issue of patient consent to carry on his person any therapeutic functions is an important thing in the context of the self-determination right and the right to protection of life and health. In my thesis I made an effort also to analyse the nature of the agreement, its types and object "pro futuro". The main significance is to show issues connected with doctor's criminal liability. pl
dc.subject.pl prawo medyczne, odpowiedzialność karna lekarza, sprzeciw pro futuro, charakterystyka instytucji zgody pacjenta, pl
dc.subject.en patient consent, doctor's criminal liability, object "pro futuro", self-determination right pl
dc.contributor.reviewer Migdał, Jerzy [SAP11011887] pl
dc.contributor.reviewer Dadak, Wojciech [SAP11011993] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89565-116002 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)