Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Korzystanie z informacji o przekonaniach w tworzeniu argumentu perswazyjnego : rola rozumienia fałszywych przekonań I i II rzędu

Korzystanie z informacji o przekonaniach w tworzeniu ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kołodziejczyk, Anna [SAP11017765] pl
dc.date.accessioned 2016-01-16T13:44:51Z
dc.date.available 2016-01-16T13:44:51Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3430-9 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19792
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Korzystanie z informacji o przekonaniach w tworzeniu argumentu perswazyjnego : rola rozumienia fałszywych przekonań I i II rzędu pl
dc.title.alternative Use of information on belief in creating a persuasive argument : the role of understanding first and second order false beliefs pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-62 pl
dc.description.additional Bibliogr. 61-62 pl
dc.identifier.weblink http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Psychologia%20Rozwojowa%2017-4/Strony%20od%204-Kolodziejczyk-Psychologia_Rozwojowa%2017-4.pdf pl
dc.abstract.en Whether and when children can apply their developing understanding of belief to persuasion was examined using picture stories tasks. Children created or selected arguments to persuade a parent. In 2 studies, 253 children (aged 4-8 years) engaged in persuasion tasks and in fi rst and second order false-belief reasoning tasks. The belief-relevant argument increased with age. The understanding of false beliefs proved to be a predictor of the ability to refer to the cognitive perspective of others in creating and selecting a persuasive argument. The results suggest that improvements in belief reasoning in early and middle childhood may be refl ected in social interactions such as persuasion. pl
dc.subject.pl perswazja, rozumienie społeczne, teoria umysłu pl
dc.subject.en persuasion, social understanding, theory of mind pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843879PR.12.025.0790 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-16 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24; pl
.pointsMNiSW [2012 B]: 8


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach