Jagiellonian University Repository

Język młodzieży polonijnej na przykładzie Polonii francuskiej uczącej się języka polskiego jako obcego lub drugiego w Paryżu

pcg.skipToMenu

Język młodzieży polonijnej na przykładzie Polonii francuskiej uczącej się języka polskiego jako obcego lub drugiego w Paryżu

Show full item record

dc.contributor.advisor Stefańczyk, Wiesław [SAP11015439] pl
dc.contributor.author Pieprzyca, Malwina pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T03:17:41Z
dc.date.available 2020-07-25T03:17:41Z
dc.date.submitted 2014-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197926
dc.language pol pl
dc.title Język młodzieży polonijnej na przykładzie Polonii francuskiej uczącej się języka polskiego jako obcego lub drugiego w Paryżu pl
dc.title.alternative The Language of Youth Polish Diaspora on example of Polish Diaspora in France studying Polish Language in Paris as a Foreign or Second Language pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca magisterska dotyczy języka młodzieży polonijnej we Francji uczącej się języka polskiego jako obcego lub drugiego w Paryżu. Praca składa się z czterech części: teoretycznego ujęcia slangu młodzieżowego, historii Polonii, prezentacji przeprowadzonych badań w Polsce i we Francji, a także analizy badań. W pracy zostały zobrazowane czynniki wpływające na język młodzieży polonijnej oraz pokazany stopień znajomości polskiej leksyki slangowej używanej przez młodzież. pl
dc.abstract.en The Master's Thesis affects the language of youth Polish Diaspora on example of Polish Diaspora in France studying Polish Language in Paris as a Foreign or Second Language. It consists of four main parts. Two of them show theoretical issues concerning the language of youth and history of Polish Diaspora. The next one presents the research among young people studying in Poland and France. The conclusion contains analyze of the research. The goal of the Master's Thesis was presentation of youth's attitude towards youth language, their knowledge of youth language in Poland. In spite of the dynamics of the language, it tries to show the constant elements inside the language. pl
dc.subject.pl slang, język młodzieżowy, Polonia francuska pl
dc.subject.en language of youth, Polish Diaspora in France pl
dc.contributor.reviewer Seretny, Anna [SAP11013076] pl
dc.contributor.reviewer Stefańczyk, Wiesław [SAP11015439] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-89543-111608 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)